Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dušan Mravec – #blackandlight

10. 4.-3. 5. / Galerie Peron / Malba

Do 3.5.2019 bude v Galerii Peron, U Lužického semináře 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Dušana Mravce – #blackandlight.

MgA. Dušan Mravec (*1980 Žilina) patří mezi výrazné absolventy ateliéru Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění. Pro absolventy Beranova ateliéru je typické dokonalé zvládnutí náročné techniky hyperrealismu. Obdobnými virtuózními prostředky disponuje i Dušan Mravec. Neomezuje se pouze na hyperrealistický výtvarný projev, ale pro jeho tvorbu je charakteristické, že kombinuje naprosto odlišné malířské styly. Na rozdíl od většiny takto disponovaných malířů u něj protikladné malířské styly ovšem nepředstavují různé polohy tvorby, jimž se věnuje nezávisle na sobě. Dušan Mravec kombinuje rozdílné formální polohy do jednoho uměleckého celku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dušan Mravec – #blackandlight