Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dračí ovoce – Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg

Do 20. 5. 2023 bude ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Dračí ovoce – Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg.

Kurátorka: Karolína Juřicová

Místem seznámení a těžištěm rozvoje malířského potenciálu těchto tří umělců (Heres, Kolářová, Limbourg) byla pražská Akademie výtvarných umění. Přes ateliéry výrazných českých malířů (Martina Mainera, Josefa Bolfa, Michaela Rittsteina a Jiřího Sopka) každý dosáhl jedinečného repertoáru figurativní malby. K tomu jim přispěla či přispívá cesta do vzdálené Asie. Dlouhá přímka spojená s odlišným kulturním zázemím se propsala do stylistiky malby a zacílení obsahu. Formativní zkušenost s jihovýchodní Asií je pro prostředí české scény stále výraznější. Mezi studenty AVU se najde více jak desítka těch, kteří využili možnosti studijního pobytu v této drakem políbené krajině. Po covidové éře se všem podařilo odcestovat také do Ameriky, aby zde nasbírali nové kariérní zkušenosti. Jejich zvídavost a cestovní horečka dopomohla k mnoha příležitostem, do kterých se vzájemně motivují. Tuto „asian fusion“ do rozvětveného kánonu současného umění velmi rychle implementuje americká populace, a ani evropská nezůstává pozadu. Dračí ovoce je plodem nebojácného kaktusu, který se umí přizpůsobit a růst jako nezmar. S tímto příměrem se dokáže mladá generace Y-Z určitě ztotožnit. Paradoxem je, že dračí ovoce není přirozenou a původní plodinou Asie, ale je to importované ovoce tropického pásma. V dnešním globálním světě vítězí individualita a prorůstání kořenů, tedy kultur.

Karolína Juřicová, kurátorka výstavy

Otevírací doba galerie:
Pondělí–Pátek: 9–21 hod
Sobota: 10–20 hod

Vstup zdarmaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dračí ovoce – Jan Heres, Markéta Kolářová, Laura Limbourg