Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dor Guez: Vera Icona

Do 19.4.2020 bude v Centru současného umění Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná zajímavá výstava Dor Guez: Vera Icona.

Průvodní text Sary Reisman k výstavě:

Na rozhraní historických archivů, současné fotografie a videa, propojuje výstava jeruzalémského umělce Dora Gueze s názvem Vera Icona jeho nejnovější fotografickou sérii Lilies of the Field (2019) s trilogií experimentálních narativních videí vytvořených mezi roky 2009 a 2011, které společně reflektují vztah mezi jazykem a displacementem, a provázaností přírody s vnímáním domova a identity.

Lilies of the Field se skládá z tajemně vyzařujících aranží lisovaných květů a rostlin, objevených Guezem během jeho výzkumu v archivech Americké kolonie v Jeruzalémě. Květiny obsažené v projektu reprezentují různorodost původní flóry zachované ve Svaté zemi a místech kolem Starého města. Lisované květiny, oblíbený suvenýr turistů i poutníků, slouží k dokumentaci různých podob zbožné práce – úsilí řemeslníků, kteří květiny lisovali, i těch, co se vydali na cestu, z níž si květinové aranže odnesli na památku.

Příchod a usazení Americké kolonie v Jeruzalémě jako důsledek Velkého požáru v Chicagu v roce 1871, předcházely židovským migračním vlnám do Palestiny, které pak vyústily ve vytvoření Izraelského státu v roce 1948. V rámci křesťanské mise Američanů, kteří se v roce 1881 vydali z Chicaga do Jeruzaléma, se členové Americké kolonie zapojili do charitativní práce s cílem pomoci místním komunitám. Zakládali sirotčince, polévkové kuchyně, a rozšiřovali zdroje zdravotní péče pro místní obyvatele, trpící před i během obou světových válek. Jejich úsilí nemělo sloužit k prospěchu žádného vyznání, což připomínalo duchovní význam Jeruzaléma napříč náboženskými komunitami.

V návaznosti na svou práci s liliemi, uvedl Guez nedávno své performativní přednášky v rámci uvnitř archivu Americké kolonie, kde prezentoval poznatky ze svého výzkumu, které čerpají z dějin Sionismu, arménské čtvrti v Jeruzalémě, samotné Americké kolonie a autorova vlastního projektu Christian Palestinian Archive (Archiv palestinských křesťanů). Projekt Christian Palestinian Archive vznikl v roce 2006, kdy umělec objevil kufr plný rodinných fotografií pod postelí svých prarodičů. Od té doby slouží jako platforma k dokumentaci menšiny uvnitř menšiny, křesťansko-palestinské diaspory. V rámci Izraele/Palestiny tvoří přibližně 20% nežidovské populace Palestinci s izraelským občanstvím, z nichž je 8% křesťané – včetně umělcovy rodiny. Organizováním tohoto archivního projektu Guez udržuje digitální záznamy tisíců obrazů, kterými přispěli profesionální i amatérští fotografové. Tento materiál je jak historický, tak estetický, určený k využití a cirkulaci daleko za hranicí uměleckého diskurzu. Jeho přístup je unikátní v tom, že archiv sestává z naskenovaných obrazů, a ne z originálů fotografií. Naskenované originály jsou vráceny zpět, aby křesťanská palestinská vizuální kultura zůstala v rukou svých právoplatných majitelů. Guezovým záměrem jako archiváře je zaplnění prázdných míst, zatímco jeho umělecká práce nechává víc prostoru pro spekulaci.

Trilogie videí vystavených jako součást Vera Icona, s názvy (Sa)Mira (2009), Watermelons under the bed (2010), a Sabir (2011), ač není oficiálně součástí Křesťanského Palestinského archivu, představuje výrazné portréty tří Guezových příbuzných z palestinské strany jeho rodiny. Všechna videa jsou uváděna jako minimálně editované, experimentální narativy, které vyprávějí příběhy každodenní existence svých protagonistů v časech okupace. Díky zachycení mnohovrstevnatých, a někdy i navzájem konfliktních aspektů identity, podtrhují tři videa historické trauma, které do sebe tři členové rodiny pomalu a nenápadně nasáli. Použití jazyka – směs arabštiny a hebrejštiny – odhaluje, jak moc jsou dvě kultury propleteny a zakořeněny v životech dědečka, babičky a bratrance umělce, jejichž perspektivy se klenou přes tři generace.

Název výstavy, Vera Icona, přejímá různé významy v různých jazycích. S pojmem „verity“, který v angličtině znamená pravý, souvisí to, že ve španělštině je verá budoucím čase slovesa vidět; vera taky znamená ostří, strana a pobřeží. V latině „icona“ znamená obraz nebo figura. Když si to spojíme všechno dohromady, název Vera Icona poukazuje k něčemu, co může být viděno nebo představováno za obrazem, který je před námi. Všechna z Guezových videí si vyžadují čtení mezi řádky, konceptuální přístup pak umožňuje porozumět, co znamenají zkušenosti jejich protagonistů. Mezi časovou ambivalencí Lilies of the Field a příběhy hybridnosti a marginalizace vyjádřenými v Guezových videích, je Vera Icona rafinovaným pátráním po tom, co považujeme za pravdivé, napříč generacemi a nehledě na hranice.

– Sara ReismanFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dor Guez: Vera Icona