Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dominika Hrňová: Ghetto

Do 10.4.2020 bude v Informačním centru MČ Praha 7, Milady Horákové 2, Praha 7, přístupná zajímavá výstava obrazů Dominiky Hrňové: Ghetto.

Dominika Hrňová je v současné době studentkou šestého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru malby IV / škola Marka Meduny. Ve své práci se Dominika zabývá psychologií postav, které žijí pouze v imaginativním světě, jejich vztahy mezi sebou a také využitím vlastní fotografie v malířském projevu, která pro ni není nástrojem k přemalování, ale jakéhosi opěrného bodu v procesu malby. Na výstavě představí své práce menšího formátu – a to jak malby, tak kresby z období let 2014 – 2019.

Rukopis maleb Dominiky Hrňové je v nynější době klidnější, vyrovnanější, více řízený, i když stále otevřený pro vyprávění. Nánosy barev jsou hladší a v nejnovějších obrazech tíhnou k velmi omezené barevné škále. Co se týká obsahové stránky díla, scénám dominují imaginativní, snové postavy, které jsou hlavními nositeli celého děje. Starší plátna jsou však přeplněna nejrůznějšími fragmenty dějů, vše se děje paralelně v jeden okamžik, ale na jiných úrovních vnímání a v jiných pohádkách. To přesně znázorňuje to chaotické vrstvení různých motivů přes sebe. Málokdy se dají dekódovat, a to proto, že jsou čistě osobní výpovědí. Zbývá tedy velký prostor k domýšlení si, lze si jen představovat, tušit, ale nikdy to není jisté.
„Náměty jsou hledáním, snahou se v tomto chaosu světa vyznat tím, že ho vyvrhnu na plátno“

www.dominikahrnova.cz

Vstup volný.

…….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dominika Hrňová: Ghetto