Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dominik Lang – Sběratelé kostí

24. 4.-13. 6. / Hunt Kastner / Instalace

Do 13.6.2015 bude v galerii Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3, přístupná výstava Dominika Langa: Sběratelé kostí.

„Do tlamy plejtvák nabírá ohromné množství vody, zavře tlamu, vodu vypustí a ryby, které se zachytají na kosticích poté spolkne. Kromě bručivých, hučivých a skřípavých zvuků vydává i nesmírně hlasité hluboké sténání, které jde slyšet na vzdálenost několika kilometrů.“

hunt kastner s potěšením představuje nový projekt Dominika Langa, který byl za účasti autora uveden 24.4. Sběratelé kostí jsou vícevrstevnatým celkem, který zkoumá vztah mezi výstavním prostorem, dílem, které se v něm nalézá a patrony, kteří přispívají k jeho vzniku.

Práce Dominika Langa často odkrývají logiku a chování umělecké produkce a výstavních procesů; zkoumají, jak jsou věci uspořádány, jak fungují a jak jsou přijímány svými diváky. Autor vytvořil site specific instalaci, která do sebe zapojuje prostor galerie, živou akci i umělecký objekt s jeho příběhem. Langovým cílem je vytvořit určitý kontext, aranžmá či situaci, v níž dá prolnout všem zmíněným složkám, aby tak demonstroval prostorovou, historickou a institucionální podmíněnost toho, co vidíme, i toho, co sami utváříme.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dominik Lang – Sběratelé kostí