Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž dokumentární výstavy Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků

Do 3. 6. 2022 bude v Bulharském kulturním institutu, Klimentská 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá dokumentární výstava Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků.

Společně s Cyrilo-Metodějským vědeckým centrem při Bulharské akademii věd představujeme dokumentární výstavu Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výstava je součástí projektu certifikování „Kulturní poutě Cyrila a Metoděje“ v rámci programu Cultural Routes of the Council of Europe. Prostřednictvím cestování prostorem i časem se snaží ukázat, jak se z dědictví jednotlivých evropských národů a zemí stává naše společné kulturní dědictví. Tento program je kanálem mezikulturního dialogu a podporuje lepší poznání a pochopení evropské kulturní identity, zachování a obnovu přírodního a kulturního dědictví. Expozice představuje jen několik opěrných bodů v díle našich prvoučitelů a jejich následovníků, stejně tak i symbolická místa – tak, jak je známe z historických pramenů o jejich díle, i z cyrilometodějské tradice, udržované po staletí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž dokumentární výstavy Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků