Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba – Alexandr Paul

Do 30.3.2016 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná zajímavá výstava Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba – Alexandr Paul. Vstup na výstavu je volný.

Spolek Archiv atelieru Paul na ní představuje historické fotografie, které ve 40. letech minulého století vytvořil významný fotograf Alexandr Paul.

Projekt nazvaný Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba nabídne 80 originálních historických fotografií ze souborů Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze a Karlštejn. Oba celky vznikly jako součást obsáhlé edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica, která chtěla v předvečer 2. světové války přiblížit veřejnosti výtvarné umění českých historických památek. Z iniciativy Karla Šourka, prof. Čeňka Chyského a Alexandra Paula začala kolem roku 1940 vznikat idea nové, cíleně budované a moderní fotografické uměleckohistorické edice, která by zachytila v ucelených souborech originálních fotografií českou minulost. V průběhu války vznikaly soubory černobílých snímků významných památek zhotovené přímou fotografickou cestou jako ojedinělý komplet nejen v tvorbě Alexandra Paula, ale v celé československé fotografii.

Velkorysé záměry edice bohužel nebyly v důsledku dalších politických událostí realizovány v plném rozsahu. V roce 1944 vznikl jeden z prvních souborů, Gotická plastika 14. století v dómě svatého Víta v Praze, a to ve 117 fotografiích. Vznikly také tři soubory iluminovaných středověkých rukopisů. Nejrozsáhlejším konvolutem, čítajícím 300 až 400 snímků, měl být soubor Karlštejn s důrazem na Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže. Poválečné události neumožnily dokončení rozsáhlého díla, v roce 1948 byla ukončena činnost firmy Illek a Paul, a tím i edice Documenta Bohemiae Artis Phototypica.

Archiv fotografií Alexandra Paula dodnes představuje unikátní památku s více než 107 000 negativy, ve kterých jsou zachyceny dějiny českých zemí a Slovenska. Postupně dochází k digitalizaci a prezentování jednotlivých souborů fotografií, jejichž dokumentární hodnota je nedocenitelná. Výstava pořádaná v historických prostorách Karolina si klade za cíl zvýšit povědomí o tomto jedinečném díle, ale i ukázat podobu unikátních uměleckých památek s odstupem téměř 80 let od jejich zhotovení.

Alexandr Paul (1907–1981), přední československý fotograf, který se zaměřoval na reportážní a dokumentární fotografii. V roce 1931 založil společně s Pavlem Altschulem a Františkem Illkem v pražském paláci Adria v Jungmannově ulici agenturu Press Photo Service, od roku 1941 fungující pod názvem Illek a Paul. Ateliér fungoval i po roce 1948, Alexandr Paul se podílel na fotodokumentaci k Expo 58, Expo Montreal a na řadě uměleckohistorických knih. Zemřel roku 1981 a v jeho díle v paláci Adria pokračoval jeho syn Prokop Paul. V roce 2005 byl soubor ateliéru a archivu Alexandra Paula prohlášen kulturní památkou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Documenta Bohemiae Artis Phototypica – Karel IV. a jeho doba – Alexandr Paul