Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dobroslav Halata: Obrazy

4. 5.-29. 5. / Divadlo Viola / Malba

Do 29.5.2016 bude ve foyer Divadla Viola, Národní 7, Praha 1, přístupná výstava obrazů Dobroslava Halaty.

Dobroslav Halata

Narodil se v roce 1943 v Metylovicích. Studoval malbu u profesora Václava Menčíka, žáka a posledního asistenta Fillova, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, zaměření speciálního ateliéru na monumentální a dekorativní figurativní malbu. Věnoval a věnuje se současně i malbě krajin. Malíř Dobroslav Halata patří k umělcům, kteří si jdou zcela nezávisle vlastní tvůrčí cestou mimo členství v uměleckých skupinách. Výběr z díla posledních let ukazuje na umělecky zralou syntetizující malbu hledající vážné umělecké i lidské hodnoty života. Je to citově poetická malba nesporných výtvarných kvalit.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dobroslav Halata: Obrazy