Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dita Pepe: Hranice lásky

7. 12.-20. 1. / Etcetera Art / Fotografie

Do 20. 1. 2023 je v Etcetera Art, Hradební 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a pro řadu lidí hodně provokativní výstava Dity Pepe: Hranice lásky.

Výstava navazuje na stejnojmennou knihu, zde je její anotace:

Kniha Hranice lásky je fotograficko-literárním dílem mezinárodně uznávané české fotografky Dity Pepe, která ve třinácti kapitolách zkoumá hranice lásky, trauma jako motivaci k tvorbě a fotografii jako terapii. Dita v chystané publikaci, která je zároveň kreativní částí jejího doktorátu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kombinuje umělecký přístup a vědecký výzkum.

Na publikaci spolupracovala s řadou zajímavých vědeckých a uměleckých osobností, ale i lidmi, kteří téma analyzovali z čistě osobní perspektivy a zkušeností.

Kniha vychází v malém limitovaném nákladu, do prodeje jde pouze 500 kusů knihy – každý je číslovaný a podepsaný, nikdo předem neví, jaké číslo získá. Ve třech knihách je navíc ukryta originální fotografie Dity Pepe. Kniha je dvojjazyčná – hlavní publikace je v češtině, druhá kniha obsahuje anglický překlad. 

Kniha obsahuje vedle fotografií desítky textů v řadě podob – rozhovory, reportáže, osobní deníky, dopisy, povídky, eseje, pasáže přednášek i odborné texty, kterými Dita ve spolupráci s přizvanými osobnostmi nahlíží různé podoby lásky. Ty prokládá svou fotografickou prací – autoportréty, archivními rodinnými fotografiemi, stylizovanými portréty, fotokolážemi, dokumentární fotografií, zátišími… Pro fotografickou část knihy je typické až obsesivní ohledávání a opakování stejných formálních i obsahových motivů pro posílení pocitu řádu a jistoty, které by sama autorka chtěla ve svém životě mít.

Hranice lásky obsahují třináct kapitol:

1. O lásce mateřské
2. O lásce a panenkách
3. O lásce a smrti
4. O lásce k sobě samé
5. O lásce zvířecí
6. O lásce čisté
7. O lásce polyamorické
8. O přátelství a taky lásce k práci
9. O zamilovanosti a jejím vlivu na tvorbu
10. O lásce otcovské
11. O lásce pedofilní
12. O lásce pohledem vědy
13. Ještě se zamilovat

Dita se skrze Hranice lásky snaží představit různé podoby lásky. Cílem knihy je podnítit jiné přemýšlení, vnímání a prožívání lásky, nasnítit, jak se vyrovnávat s různými traumaty – nejen s láskou spojenými. Cestou léčby traumatu Dity se stala fotografie. Publikace je velmi osobní a otevřená – na rovině fotografií i textu. Knihou celou dobu zní Ditin hlas, která je průvodcem po jednotlivých kapitolách.

Publikace vychází v malém nákladu v česko-anglické verzi, a to ve spolupráci nakladatelství wo-men a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dita Pepe: Hranice lásky