Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž DIPLOMKY UMPRUM 2017

Jenom do 19.6.2017 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné Diplomky UMPRUM 2017. Otevřeno denně 10-18, vstup zdarma.

Výstava Diplomky na UMPRUM pravidelně uzavírá letní semestr a celý akademický rok. Jedná se o soubornou přehlídku diplomových prací studentů programu výtvarná umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Diplomové práce a jejich přehlídka jsou finální vizitkou toho, co UMPRUM dala svým studentům, jak je rozvinula a připravila pro další samostatnou praxi. Mnoho z nich už během studia získávalo zkušenosti z pracovních stáží, pobytů v zahraničí, tuzemských i zahraničních výstav. Ve své diplomové práci shrnují a zhodnocují vše, co se naučili a dokazují, jak jsou připraveni k zahájení vlastní kariéry.

V letošním roce se bude prezentovat 56 bakalářských a 75 magisterských závěrečných diplomových prací a k vidění budou nejen v budově školy. Jen přehlídka DIPLOMKY má možnost nejlépe představit a popsat každou z nich.
Malá ochutnávka toho, co bude na Diplomkách k vidění

Z onoho velkého množství můžeme například uvést projekt Elen Fialkové z Ateliéru architektury IV, která se zabývá tématem otevřenosti a přístupnosti Pražského hradu. Její spolužačka Kateřina Krupičková se ve své práci Průmyslové město Bystřice pod Hostýnem zkoumá vazby města a průmyslu a nastoluje ideální plán této spolupráce na modelu vybraného města. Petr Bureš z Ateliéru architektury II ve své práci Výstaviště Praha: Otisk z Rijádu konstruuje, jak by se po vzoru Jubilejní výstavy z roku 1891, vyjímal model plánované největší budoucí budovy světa v prostorách Pražského výstaviště.

Daniel Šmíra z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace se zaměřil na spolupráci s knihovnou UMPRUM a vytvořil pro ni model digitální knihovny, která by sloužila k prohlížení digitalizovaných historických svazků. Jakub Spurný z Ateliéru tvorby písma a typografie vydal autorský sci-fi gamebook Řádky bludiště inspirovaný simulačními teoriemi, v jehož příběhu figuruje sám čtenář. Za Ateliér filmové a televizní grafiky bychom ještě mohli zmínit snový film Hypnagogia Magdaleny Kvasničkové nebo klasický kreslený film Pavly Baštanové zasazený do prostředí severského ostrova.

Helena Todd z Ateliéru skla představí ramenná závěsná osvětlovací tělesa inspirovaná unikátním luxusním vozem Pagani Huayra. Její práce vychází z tvarosloví historických lustrů a automobilového motoru zmíněného vozu. Mia Jadrná, studentka Ateliéru módní tvorby, oživuje již prakticky zapomenutou techniku artprotis. Z textilních zbytků sesbíraných v různých fashion studiích a dílnách vyrábí vlastní tkaninu a opětovně vytváří vlastní oděvy. Matúš Opálka z Ateliéru produktového designu navrhl speciální víceúčelové zavazadlo. Cestovní kufr vytvořil pro vůz MINI Cooper, ale dá se využít i pro standardní cestování. Kromě úložných funkcí lze jeho pomocí vytvořit v autě i pohodlný prostor pro přespání. Stačí ho jen rozložit.
Z katedry volného umění za zmínku jistě stojí práce Mrtvé město Ivety Bradáčové z Ateliéru malby, která vytvořila sérii maleb vycházejících z Českého Krumlova. Nebo instalace Vějíř Anny Ročnové z Ateliéru sochařství, kde experimentuje s materiály a přírodními a umělými procesy.
Jiří Pelcl o studentech a Diplomkách

„ S potěšením můžu sledovat vývoj studentů UMPRUM a jejich úspěchy nejen v různých soutěžích. Věřím, že naše škola jim dává vše, aby po absolutoriu mohli navázat na to, co studovali a dále se ve svém oboru prosazovali. Letošní výstava DIPLOMKY je pro mě opět důkazem, že jdeme správnou cestou“, hodnotí čerstvé absolventy prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci prof. Jiří Pelcl.
Přehled výstavních prostor, kde přehlídka Diplomky probíhá

Hlavní část
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Ateliér sochařství
Matěj Bílek (bakalářská práce) – UMPRUM, prostor u zadního východu školy
Lucie Jestřábíková – Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3
Veronika Přikrylová – Galerie Altán Klamovka, Park Klamovka, Praha 5
Anna Ročňová – Galerie Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3
Lucie Rosenfeldová – Galerie ETC, Sarajevská 16, Praha 2
Ateliér malby
Kateřina Palešníková – UMPRUM, místnost č. 413
Ateliér intermediální konfrontace
Andrew Jan Hauner – UMPRUM, místnost č. 411
Vojtěch Novák (bakalářská práce) – UMPRUM, kreslírna, m. č. 313
Ateliér supermédií
Fine Line
zař. Natálie Drtinová (KTDU), Markéta Kosinová, Ladislav Kyllar, Marie Lukáčová, Andrea Mikysková, Michaela Munzarová; Anna Pospíšilová (bakalářská práce) + studenti Erasmus – Pražská tržnice v Holešovicích, hala č. 17

Jonáš Strouhal – Galerie Nau, Kubelíkova 1089/22, Praha 3
Ateliér keramiky a porcelánu
Linda Vondrová (bakalářská práce) – hlavní schodiště ve 3. patře (prostor v rohu schodiště)
Ateliér textilní tvorby
Ondřej Trnka – Studio Prám, Čerpadlová 536/4, Praha 9 – Vysočany
Ateliér designu oděvu a obuvi + Ateliér módní tvorby
Composing Afterlife
Agáta Zapotilová, Kateřina Hynková, Filip Jakab, Pavlína Miklasová, Lenka Vacková, Miroslava Jadrná – Továrna v Holešovicích Dělnická 63, Praha 7Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž DIPLOMKY UMPRUM 2017