Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž DIPLOMKY & BAKALÁŘKY UMPRUM 2019

Jenom do pátku 21.6.2019 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné DIPLOMKY & BAKALÁŘKY UMPRUM 2019. Otevřeno denně 10-18, vstup zdarma.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se musí opět rozloučit s řadou studentů, kteří uzavírají své studium. Co jim škola dala, co se naučili a jak se během studia vyprofilovali, to je možné vidět na velké přehlídce závěrečných prací DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019.

Výstavu Diplomky a bakalářky vnímáme jako velké finále celého studia. Výsledek toho, co škola mohla našim studentům během čtyř, dvou nebo šesti let dát. S velkým zájmem sleduji, jak se studenti mění z hledajících talentů ve vyzrálé mladé designéry, architekty, grafiky a výtvarníky. A všem přeji, aby i jejich další tvorba byla stejně úspěšná a ještě lepší,“ říká k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Velmi kvalitních prací se zde sešlo opět mnoho. Řada z nich reagovala na současné společenské hodnoty a problémy, udržitelné chování a ekologii. Vybírat tu nejlepší by bylo nespravedlivé, a proto jen v kostce zmíníme několik zajímavých.  Lenka Juchelková z Ateliéru architektury I se v diplomové práci „Tahle země není pro mladý“ zabývá problematikou sociálního bydlení v hlavním městě. V Ateliéru ilustrace a grafiky se zabývali ekologií, udržitelným životem a útěkem od současných společenských tlaků. Zuzana Bramborová zpracovala knížku „Žížala klade otázky (Zahradničení pro děti i dospělé)“ a David Dolenský „Rufusovu příručku – komického průvodce zálesáka“. Společensky laděné téma měl i Jakub Mendel z Ateliéru průmyslového designu, který se věnoval „Estetické udržitelnosti designu automobilů“ a hledal ideální řešení aut, nejen po stránce estetické, ale i společenské.

Michale Rosa ze stejného ateliéru se odklonil od průmyslového designu a pro UMPRUM, především pro nové studenty, vytvořil informační hru, která napomáhá v orientaci v ateliérech UMPRUM.  Adam Štok z Ateliéru designu nábytku a interiéru vyrobil kolekci stohovatelných židlí „Nyiny Chairs“ za využití technologie hydraulického lisování.

Zmínit bychom také měli diplomanta Kryštofa Strejce z Ateliéru malby a jeho cyklus obrazů „Super Cure“, kde kriticky reaguje na postoje a hodnoty zástupců bohatších vrstev. Jan Kolský z Ateliéru fotografie poukazuje na nový typ práce, který vznikl rozvojem digitálních technologií a není nepodobný práci u pásu. Novými technologiemi a jejich čím dál větším nahrazováním práce člověka se zabývá Lenka Glisníková ve svém projektu Gadget Tools.

Celoateliérové téma řešili například bakaláři ateliéru Produktového designu a jejich tématem byla kůže. Studenti Ateliéru keramiky a porcelánu vytvářeli díla inspirovaná historií ateliéru a jeho pedagogy. Jejich realizace je možné vidět na výstavě Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM v Galerii UM (běží do 27.7.2019, uvedu ve zvláštním reportu)

Přehlídka Diplomky a Bakalářky 2019 se nesoustředí jen na ateliéry UMPRUM. Mnohé instalace a výstavy jsou k vidění i v různých galeriích a prostorech po celé Praze. Například diplomanti Ateliéru módní tvorby a Ateliéru designu oděvu a obuvi se společně představí na výstavě uTržitelnost v galerii Kvalitář. Jejich práce spojují témata udržitelnosti, odpovědný přístup a vnímání problémů v oblasti textilního průmyslu. Ateliér intermediální konfrontace uspořádal výstavu Curated by us! v galerii HYB4 a premiérové promítání  bakalářských a diplomových prací Ateliéru filmové a televizní grafiky na velkém plátně proběhne v sobotu v kině Ponrepo.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž DIPLOMKY & BAKALÁŘKY UMPRUM 2019