Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Diplomky a Bakalářky Umprum 2023

Do 8. 6. 2023 jsou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech (Bakalářky) a v Technologickém centru UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1 (Diplomky), přístupné Diplomky a Bakalářky Umprum 2023.

otevřeno denně 10–18 hodin, vstup volný

Co dává studium na UMPRUM? Jak škola rozvíjí talent svých studentek a studentů? A jak se studující během školních let vyprofilovali? To ukazuje velká celoškolní přehlídka závěrečných prací nazvaná lapidárně Diplomky a bakalářky. Veřejnosti se tentokrát otevřou obě budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a návštěvníci si studentské práce budou moci prohlédnout v autentickém prostředí školy.

„Výstava diplomek a bakalářek je pro mne sváteční událostí. Je radost sledovat, jak naši studující umělecky a lidsky vyzrávají, jak si hledají svou vlastní, osobitou cestu. S většinou z nich se budu nerad loučit. Ale jsem si jistý, že se ve světě umění a navrhování dobře uplatní,“ říká k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.  

Mnozí diplomanti při tvorbě své závěrečné práce spolupracovali s různými subjekty, firmami, organizacemi a snažili se svou diplomovou práci vytvořit tak, aby její nápad nekončil jen obhajobami, ale našel i praktické uplatnění i po absolutoriu. Stále více zde také rezonuje udržitelný přístup a důraz na ekologii, řemeslo a společnost.

Asi nejvýraznější ukázkou spolupráce studujících školy s průmyslem je bakalářský projekt Ateliéru průmyslového designu. Ti zpracovávali ve spolupráci se společností Škoda Group různá zadání na téma autonomní dopravy. Sociálními aspekty se zabývá práce diplomantky Ateliéru architektury I Emy Soukupové „K objaveniu mestského společenstva“. V rámci vybraných pražských lokalit se zaměřuje na infrastrukturu pro osoby bez domova. Součástí její práce je i strategie, jak dané zásahy financovat a realizovat.

Za pozornost jistě stojí diplomová práce Františky Benčaťové z Ateliéru textilu, která v belgickém Gentu připravila experimentální kolekci žakárových tkanin. Inovaci tradičních řemesel se věnuje i Dita Lešovská z Ateliéru K.O.V., která v diplomové práci „Mysterium“ oživuje tradici inkrustace a intarzie. Na současnou environmentální situaci reagují například nádoby vytvářené pomocí 3D tisku keramiky „Květináč 2.0“ studentky Ateliéru keramiky a porcelánu Sáry Kordové. Ty mají za úkol postupným odpařováním vody zvlhčovat okolní prostředí.

Z prací zabývajících se novými technologiemi lze jmenovat Vojtěcha Kočího z Ateliéru animace a filmu, který připravil diplomovou práci týkající se procedurální (neboli kódem automaticky generované) animace. Zmínit také můžeme bakalářskou práci Jakuba Kozelky z Ateliéru designu a digitálních technologií, který vytvořil autorskou atmosférickou hru s unikátním herním principem s názvem „Veins“.

Nakonec je třeba upozornit na obrovskou imerzivní instalaci diplomanta Ateliéru volného umění II Davida Noska, která se představí v běžně nepřístupných prostorách Klementina Národní knihovny ČR. Či skupinovou výstavu studentek a studentů Ateliéru volného umění IV a Ateliéru fotografie II v Galerii Fotograf, jejichž tvorbu spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti a zároveň reflexe celospolečenského a celoplanetárního dění.

Přehlídku, která na více jak týden oživí obě budovy UMPRUM, bude možné navštívit denně od 1. do 8. června 2023.

Produkce: Šárka Váňová, Irena Tesarčíková
Grafika: David Frank Tenora, Ondřej Mazanec
Foto: Lukáš Hlavín, Eduard BabákFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Diplomky a Bakalářky Umprum 2023