Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž DIPLOMKY A BAKALÁŘKY UMPRUM 2021

Do pondělí 28. 6. 2021 najdete v hale 13 Holešovické tržnice, Praha 7, velkou výstavu DIPLOMKY A BAKALÁŘKY UMPRUM 2021. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Halu 13 po dobu jedenácti dní zaplní bakalářské a magisterské práce diplomantů UMPRUM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá přehlídku Diplomky a bakalářky 2021 výjimečně mimo svoji budovu. Návštěvníci tak budou mít možnost zhlédnout prakticky všechny práce v jednom prostoru.

  Výstava navazuje na architektonickou koncepci předchozí přehlídky Artsemestr léto 2021 Imricha Vaška a Shoty Tsikoliyi. Přesunout výstavu z obvyklého místa byla škola nucena kvůli stěhování dílenského zázemí a plánované rekonstrukci prostor historické budovy na nám. Jana Palacha.

V letošním roce bude končit 111 studentů bakalářského a magisterského studia výtvarných oborů. Výstava Diplomky a bakalářky je pro čerstvé absolventy finální a pravděpodobně i nejdůležitější událostí jejich studia. Je to příležitost ukázat, jak je studium na UMPRUM obohatilo a jak jsou připraveni svůj talent zhodnotit a dále rozvíjet v následné praxi.

Škála prací i témat je opět velmi bohatá. Autoři zde často realizují projekty ve spolupráci s různými firmami či s perspektivou sériové výroby. Zaměřují se na témata, která se nás palčivě dotýkají, jako je udržitelný rozvoj, ekologie a sociální odpovědnost, nebo se snaží vyjít vstříc poptávce na trhu.

  Zaplnit takovou „díru na trhu“ se snažila například studentka Marie Maláková z Ateliéru produktového designu, která navrhla set nádob na domácí fermentaci potravin. Na současný vývoj a poptávku po nových věcech reagovali také Adrian Jakub Zukowski  s domácí recyklační extrudovací stanicí na filament 3d tiskových strun a Jakub Žanony s designem velkoformátového fotoaparátu DIY (oba  bakaláři z Ateliéru průmyslového designu).

 Přínosem pro začínající grafiky by mohla být i práce Filipa Kopeckého z Ateliéru grafického designu a nových médií. Připravil příručku, ve které zužitkovává svoje setkání s praxí a zadavateli. Podařilo se mu v ní sjednotit elementární informace pro úspěšnou kariéru grafického designéra a spolupráci s klienty.

Thanh Mai Tranová z Ateliéru filmové a televizní grafiky představuje animovaný dokument Mezi regály, kde zachycuje dospívání pěti mladých jedinců v prostředí večerky. Na aktuální dění reaguje také Jakub Bachorík z Ateliéru ilustrace a grafiky, který se v projektu NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie zabývá fenoménem konspiračních teorií a myšlenkou, jak by vypadal svět, kdyby byla všechna spiknutí pravdou.

  Na krajinu, ve které žijeme, se soustředila Adéla Koubová z Ateliéru architektury IV. Zaměřila se na život v CHKO Český ráj a možnosti a limity výstavby v něm. Nela Kuhnová a Karolína Vintrová z Ateliéru produktového designu ve svých pracích zase reagují na specifické potřeby Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Dávid Valovič z Ateliéru keramiky a porcelánu ve své práci Na čom stojíš zkoumá geologické proměny krajiny v rodném Hrádku na Slovensku. Výstupem je 3 metrový monument inspirovaný geologickými vrty.

  Za připomenutí stojí práce Daniela Svitáka z Ateliéru architektury III, kterému se se pomocí výpočetního navrhování podařilo vyvinout prototypy redesignu kultovní židle Panton, konferenčních stolků a vertikální aplikované konstrukce sloupu.

Architektonické zpracování výstavy: Imrich Vaško, Shota Tsikoliya, Veronika Miškovičová
Instalace: Extended
Produkce: Šárka Váňová
Grafika: Josefína Karlíková a Matěj Vojtuš
Fotografie: Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Výstava vznikla za podpory Magistrátu hl. města Prahy.

Otevřeno:
pátek 18. 6. až pondělí 28. 6 od 10 do 18 hodin,
čtvrtek 24. 6. od 10 do 13 hodin a od 16 do 18 hodinFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž DIPLOMKY A BAKALÁŘKY UMPRUM 2021