Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Diplomanti AVU 2015

Do 2.8.2015 bude v Mezzaninu, Korzu a Hale A Veletržního paláce Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná rozsáhlá tradiční výstava Diplomanti AVU 2015.

Výstava je otevřena pro veřejnost ZDARMA a to denně kromě pondělí od 10.00-18.00 hod.

Výstava absolventů osmnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným, tradičně slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 49 studentů. Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou letos kurátorsky uspořádal PhDr. Tomáš Hříbek, PhD. a architekt výstavy Ing. Arch. Peter Požár.

Vystavují: Dominik BĚHAL, Ondřej BOUŠEK, Vilma BRZEZINOVÁ, Lenka ČERNOTOVÁ, Michaela DÁŇOVÁ, Veronika DOBEŠOVÁ, Vojtěch DROZEN, Lukáš FENDRYCH, Jaroslav FRITSCH, Dominik GAJARSKÝ, Matúš GARAJ, Tereza GRESCHNEROVÁ, Pavlína HLAVSOVÁ, Tomáš HONZ, Terezie JANČÍKOVÁ, Lenka KERDOVÁ, Klára KOLÁŘOVÁ, Tereza KOWOLOWSKÁ, Jana KŘEMENÁKOVÁ, Petra KŘIVOVÁ, Kateřina KUČEROVÁ, Marija KULINA, Petra LELLÁKOVÁ, Vojtěch MACH – ŽIŽKA, Karolína MIKESKOVÁ, Michaela MILDOFROVÁ, František NOVÁK, Bronislava ORLICKÁ, Eugenio PERCOSSI, Ondřej PETRLÍK, Pavel PROVAZNÍK, Markéta VUTRU, Eduard SEJÁK, Jiří SIEBER, Štěpánka SIGMUNDOVÁ, Martina SMUTNÁ, Eliška SOKOLOVÁ, Jana ŠÁROVÁ, Barbora ŠIMONOVÁ, Radek ŠKRABAL, Roman ŠTĚTINA, Tereza TRYNEROVÁ, Jakub VALENTA, Viktorie VALOCKÁ, Eva VÁPENKOVÁ, Viktor VEJVODA, Adam VELÍŠEK, Ondřej VINŠ, Klára VYSTRČILOVÁ.

K výstavě vyjde souborný katalog, zpracovaný grafickými designery Ondřejem Gerikem a Jolanou Sýkorovou.

Komentované prohlídky výstavou:

9. 7. v 16.00 rektorem AVU MgA. Tomášem Vaňkem 16.7. v 16.00 kurátorem PhDr. Tomášem Hříbkem, PhD.
16.7. od 18.00 Letní Kino výtvarných umění / komponovaný večer výběrových krátkometrážních videí z portfolií letošních diplomantů

Akademie výtvarných umění v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Uskutečňuje magisterské a doktorské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. V kontextu domácím i zahraničním plní roli významné kulturní instituce, garantuje rozvoj vybraných oborů a podílí se na celoživotním vzdělávání a civilizačním rozvoji. Jako elitní a výběrová škola, poskytuje mimořádně talentovaným jedincům podmínky pro jejich tvůrčí rozvoj. Vedle umělecké tvůrčí činnosti, realizované převážně formou individuální ateliérové výuky, rozvíjí paralelně i teoretickou reflexi umělecké tvorby v kontaktu s aktuálními dobovými trendy. Snaží se přitom zahrnout veškeré spektrum dnešních uměleckých aktivit a umožnit svým posluchačům hledat sama sebe uvnitř prostupné struktury školy, mezi jednotlivými ateliéry, obory a osobnostmi. Akademie výtvarných umění v Praze rozvíjí otevřenou, pluralitní a flexibilní vnitřní strukturu a opírá se přitom o principy nezávislosti a tvůrčí svobody, zakotvené v samosprávě Akademické obce.
Tradice diplomantských výstav byla zahájena v 90. letech minulého století, původně měnila svá umístění (Průmyslový palác, Karolinum, Palác Hybernia, Karlínské haly apod.), až se jejím útočištěm stala v posledních letech Národní galerie, resp. Veletržní palác.

Vedoucí pedagogové a jednotlivé školy AVU: Malířská škola I Jiřího Sopka, Malířská škola II Vladimíra Skrepla, Malířská škola III Michaela Rittsteina, Malířská škola IV Martina Mainera, Škola kresby Jiřího Petrboka, Škola grafiky I Jiřího Lindovského, Škola grafiky II Vladimíra Kokolii, Škola sochy I Lukáše Rittsteina, Škola sochy II Jindřicha Zeithammla, Škola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha, Škola intermedií I Milana Knížáka, Škola intermedií II Jiřího Příhody, Škola intermédií III Tomáše Vaňka, Škola nových médií II Anny Daučíkové, Škola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla, Škola restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Karla Strettiho, Škola architektury Emila Přikryla.

Partneři výstavy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy
Artmapa, Radio 1, InkdividualFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Diplomanti AVU 2015