Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Devleske Andro Vasta

8. 4.-30. 4. / Café v lese / Fotografie

Zhruba do 30.4.2015 bude v Galerii směs lesní v Café v lese, Krymská 12, Praha 10, přístupná výstava Devleske Andro Vasta.

Dáváme je do božích rukou
Prodejní vernisáž (výtěžek z ní PPPD pěstounskou péči na přechodnou dobu)

Proč vlastně podpora PPPD – pěstounské péče na přechodnou dobu?

Co to má společného s Předlicemi?

Inu, v rámci strhávání nálepky „sociálně vyloučených romských obyvatel“.

Co to znamená sociální vyloučenost? Můžou jí být ohroženi děti, dospělí i senioři a to v kojeneckých ústavech, dětských domovech, tísni na ulici či v domovech důchodců.

Možná je čas přehodnotit nálepku sociální vyloučenosti – kolik jste viděli Romů v domovech důchodců či v nouzi na ulici?

Co spíše systémová vyloučenost či prostorová vyloučenost?

Možná je čas přijmout podanou ruku, úsměv a radost od dětí a lidí, pro které rodinný život představuje smysl života. A docenit tuto hodnotu.

SAROMA (* listopad 2012)

Jsme skupina mladých i starších lidí. Z Prahy, Pardubic i Ústí nad Labem.
Jezdíme do ústeckých Předlic povzbuzovat a motivovat místní obyvatele v jejich snaze změnit prostředí, ve kterém žijí. Realizací aktivit v Předlicích, popostrčit realizaci případných změn ve čtvrti.Laviček na sousedské posezení je pomálu, chybí hřiště pro děti a prostor pro setkávání místních obyvatel. Pakliže nepočítáme ulici samotnou.
Atmosféra Předlic je pro Pražana, zvyklého na kvanta reklamních billboardů a jiných poutačů, uklidňující. Jde o atmosféru vesnice v Itálii, kde děti hrají fotbal na ulici a sousedi sedí před domy a rozprávějí nad kávou.
Je zajímavé a zvláštní, že toto prostředí působí klidně i přes jeho vnější vzhled, lidé ve čtvrti si na tento kolorit již zvykli.
Máme chuť něco dohromady změnit? Ptáme se sami sebe a hlavně místních, kteří vědí co a jak.
A to co do kvalitnějšího trávení volného času dětí a dospělých, vzdělávacích aktivit dětí a dospělých a také ukázání potenciálu obyvatel Předlic.
Nejde nám o to, zrealizovat pro Předlice nějaké zázemí a prostor, který jim pak nabídneme k využívání. Snaha jde z druhé strany a to motivovat místní k vlastní realizaci aktivit, pracovat na komunitní bázi o nich s nimi, kdy naše role není hlavní, nýbrž vedlejší. Role přátel, kteří na ně nepohlížejí rasisticky a s opovržením nebo s heslem „máme pro vás řešení“.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Devleske Andro Vasta