Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Denisa Dimitrovová, Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek: V zahradě (Fotografic Startup)

25. 2.-5. 4. / Fotografic / Fotografie

Do 5.4.2020 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Denisy Dimitrovové, Alžběty Kočvarové a Pavla Matouška: V zahradě.

Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, cíleně neaspiruje na World Press Photo, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení se nad existencí a tokem života. Námětem se autorům stávají bezvýznamné situace z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. Soubor V Zahradě tak zachycuje zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Obrazy, kterým bychom v normálním životě snad ani nevěnovali pozornost, se zde mění v epické scenérie a nutí nás ke spoustě otázek.
Kromě tématu magické reality života mimo proud města autory spojuje také absolvování Ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Žijí a pracují v Praze, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů — s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

www.fotografic.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Denisa Dimitrovová, Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek: V zahradě (Fotografic Startup)