Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Vávra: Běžet s domy

Do 30.4.2017 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou, krásnou a zábavnou výstavu Davida Vávry: Běžet s domy.

Jubilejní výstava Davida Vávry sleduje nejen architektonické otisky autora, ale dotýká se také jeho životních zákrut poetických a výtvarných přesahů. Výstavu doprovází publikace.

David Vávra není jen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy s Radovanem Lipusem), ale je především architektem. Letošní jubileum se stalo důvodem k ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou – výstava představující autorský design se koná paralelně v břevnovské Galerii Kuzebauch. „Šedesátka je ale čas určité horské prémie, kdy je třeba zastavit, slézt z kola a podívat se do údolí. Také tak činím a třídím práce na různé výstavy. Za pět dní jsme natočili dokument, k utřídění materiálů paradoxně přispěl i prasklý roháček o dvě patra výš nad mým ateliérem. Voda vyplavila několik desetiletí zapomenutých skic, kreseb a projektů. Ve spadané omítce se válely kusy potrhaného papíru, s nímž připlouvaly již ztracené úkoly, situace a lidská střetnutí. Tato potopa přispěla k chuti najít stopy minulosti a vystavit je, “ říká David Vávra.
Kromě několika vybraných staveb, které budou prezentovány i formou modelů, představí výstava typologicky pojatý průřez tvorbou, ale také originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům. Zajímavou vzpomínkou budou projekty/koláže skupiny D.N.A. (Dílna nejmodernější architektury), jež byly připraveny pro výstavy Urbanita v druhé polovině 80. let v Galerii Jaroslava Fragnera. Naopak mezi významné stavby z posledních let patří konverze továrny Vertex na Městskou knihovnu v Hradci Králové, vila v Jevanech, Galerie 4 v Chebu nebo rekonstrukce Městského divadla Kladno. To bude představeno spolu s dalšími realizacemi Ateliéru Davida Vávry – se Švandovým divadlem na Smíchově a divadlem Dobeška, domovskou scénou divadla Sklep, dále také scénografické návrhy divadelních her.
„Když jsem viděl tatínka za rýsovacím stolem, prohlásil jsem, že bych chtěl být také architektem. V devíti jsem tlustými fixami, které podmanivě voněly, kreslil hotely, kavárny, vlaky, řeky, ba i Vinetúa. Pak mne začali vychovávat učitelé výtvarné výchovy a nalézal jsem nedostižné vzory v historii světového umění. Asi ve třiceti jsem pocítil touhu navrátit se do tvůrčí volnosti čtyř let a po zbylých třicet let se o to pokouším. Je to mnohdy závod, přespolák, úprk s překážkami, triatlon, maraton, zkrátka běžet s domy,“ vysvětluje název výstavy architekt.
„K navrhování přistupuje David Vávra nejen jako architekt, ale i jako designer. V interiérech se často objevují reliéfy podle jeho návrhů z tzv. fusingového skla nebo perspexové artefakty doplňující interiér, nezřídka jako barevná osvětlovací tělesa na způsob vitráží. Světlo, syté základní trojice barev nebo lomené, kubismem ovlivněné tvary patří mezi hlavní znaky, které se propisují do Vávrových malých realizací i velkých staveb, drobných kaplí či konverze staré továrny na knihovnu, “ charakterizuje Vávrovu tvorbu Klára Pučerová.

DAVID VÁVRA (9. 3. 1957) vystudoval architekturu na ČVUT v Praze a pražské Akademii výtvarných umění a absolvoval stáž v Paříži. V letech 1985–1989 pracoval jako projektant v družstvu DRUPOS a od roku 1990 vede vlastní ateliér společně s Kateřinou Vajčnerovou, Robertem Daňkem a dalšími. V letech 1986–1990 se jako člen DNA /Dílna nejmodernější architektury/ účastnil výstav Urbanita 86, 88 a 90.
V roce 1997 obdržel s Františkem Skálou Zvláštní cenu Interiér roku za restauraci Akropolis, v roce 2004 Grand Prix České architektury v kategorii Výtvarné dílo v architektuře za osazení sochy Franze Kafky na Starém Městě v Praze a v roce 2008 byl nominován na cenu Klubu za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za Lávku s vyhlídkovou věží v Chebu.

Výběr realizací:
Rekonstrukce veřejných staveb: pokladna a foyer Divadla v Celetné – Kašpar, Kulturní dům Dobeška – Praha, Švandovo divadlo – Praha, Městské divadlo Kladno; CCV – Městská knihovna – Hradec Králové
Interiéry: restaurace kapely Tři sestry: Na Staré kovárně v Braníku – Praha-Holešovice, Bar Práce – Praha Holešovice, Na Staré cihelně – Praha-Kobylisy, Železná Sparta – Praha-Holešovice, Na Staré sokolovně – Praha-Braník, Na Staré ráně – Praha-Vysočany; Akropolis – Praha /s Františkem Skálou/, Restaurace Podskalská celnice na Výtoni – Praha, Vinotéka – Černošice, Pivovar U Dobřenských – Praha-Staré Město; Pytloun Grand Hotel Imperial – Liberec, pokoj Ještědský a Jizerský
RD a vily: Praha-Hodkovičky, Vrchlabí, Nučice, Nová Paka, Jevany, Vila Kamila, Alternativní bydlení – Hrádek nad Nisou (konverze vodárny), Bytový dům s restaurací – Vrchlabí
Stavby pro handicapované: Stacionář Letohrádek Vendula – Horní Bezděkov, Dílna Eliáš, stacionář pro tělesně handicapované – Praha, Chráněná dílna – Jedličkův ústav – Praha-Vyšehrad
Drobná architektura, veřejná prostranství: Hřiště Dobeška – Praha-Braník; ZOO Praha – dětský koutek /divadelní scéna, hřiště, dřevěná archa/; Vyhlídka Dobeška – Praha;
Lávka s vyhlídkovou věží – Cheb; Hřbitov Slavín – Praha-Vyšehrad, parková úprava /zábradlí, pumpa, pítka, koše/; Socha Franze Kafky /Jaroslav Róna/ – Staré Město/Josefov, osazení, řešení přiléhajícího parku; Památník – Valdice, osazení sochy Jiřího Sozanského; Osazení sochy Mytická loď Jaroslava Róny – Bratislava /SK/
Sakrální architektura: Sborová místnost Českobratrského evangelického sboru – Praha-Pankrác, interiér; kostel ČCE – Praha-Modřany, rekonstrukce; kaplička /meditační prostor/ – Brzina; vězeňská kaple – Světlá nad Sázavou, interiér; vězeňská kaple – Plzeň-Bory; zázemí evangelického kostela – Praha-Braník
Muzea a expozice: Galerie 4 – Cheb; Muzeum krajky – Vamberk; Muzeum Vyškovska Aloise Musila; Africké muzeum Dr. Emila Holuba – Holice; Gotický sklep NKP Vyšehrad – Praha
Architektonické řešení výstav: Antonín Raymond 7×, 120 let Muzea hlavního města Prahy, Pražské biografy, Mystérium věže, Vojtěch Preissig, Literatura bez hranic, Pražské kavárny, Údolí stínů, Zachráněná díla Národního divadla, Výstava Praha a její dcery, Stálá expozice designu, stavitelství a architektury, Josef Gočár, Pražské výletní restaurace.

Doprovodný program:
úterý 28. března v 15 h komentovaná prohlídka s autorem
čtvrtek 6. dubna v 18 h komentovaná prohlídka s autorem
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY JSOU ZDARMA A BEZ REZERVACE
(v den komentované prohlídky si pouze zaplatíte vstup na výstavu)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Vávra: Běžet s domy