Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Pešat: Linie a orgie

Do 27.8.2017 bude v Depo gallery v areálu Pragovka Art District, Kolbenova 34A (metro Kolbenova), přístupná výstava Davida Pešata: Linie a orgie. Otevřeno: ČT 17-21, PÁ 14-18.

…modernistické pojetí…
…dynamický přístup…
…expresivní výraz…
…metamorfóza…

…apatie, melancholie, euforie, vzdor a extáze…

To vše skrývá výstava Davida Pešata, Linie a orgie.

Dílo Davida Pešata je typické svým modernistickým pojetím obrazu, svobodným dynamickým přístupem a otevřeným expresivním výrazem. Autor vnímá moderní umění jako předpoklad pro tvůrčí zacházení se samostatnou vizualitou, která je pro něj „surovinou“ – materiál určený k transformaci a zpracování.

Jeho hlavním tvůrčím motivem je metamorfóza, nejednoznačné pole mezi figurací a abstraktním výrazem a dynamický vztah ke statické situaci. Autor své stanovisko aranžuje do „divadelní“ tmy či retušuje bílými plochami až do úplného vymizené.

Námět je pro něj „polem vztahů“ a on formuluje nové, jiné pohledy na předmětný svět v jeho procesuálním vznikání a zanikání. Prostřednictvím malby znovuprožívá „akt stvoření“, vysvětluje historik umění a kritik Petr Vaňous. Figurace zůstává ponechána v různých evolučních fázích. Předměty (figury) jsou otevřené, odhalené či skrytém jako součást vyšších celků nebo zcela vyjmuté ze svého kontextu.

Malba Davida Pešata vystihuje jeho energetický potenciál a komplexní stavy jedince – apatii, melancholii, euforii, vzdor a extázi. „Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.“ Říká Petr Vaňous.

O AUTOROVI

David Pešat se narodil v Praze v roce 1980. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér Malby profesora Sopka). Studoval také na španělské School of Bella Artes v Granadě a finské School of Art in Kankaanpaa.

V roce 2006 se zúčastnil VI. Sympozia současného výtvarného umění Jenewein v GFJ v Kutné Hoře. V roce 2009 byl finalistou Ceny kritiky za malbu s přesahy (Galerie Kritiků, Praha).

Jeho díla byla dosud představena během sedmi samostatných výstav (v Praze a v Českých Budějovicích) a také několika skupinových výstav, např. v Galerii Topičův salón (2012), GHMP – Městská knihovna (2011), A Museum of Young Art (2011) či Národní galerii (2007).

David Pešat má svůj ateliér v pražské Pragovce, kde Depo Gallery sídlí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Pešat: Linie a orgie