Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Pešat: Don’t Turn The Ligts Off

Do 19. 11. 2023 je v nově otevřené galerii QRspace, Korunní 1250/46, Praha 2 (tram Šumavská), přístupná velmi zajímavá a energická výstava obrazů Davida Pešata: Don’t Turn The Ligts Off.

David Pešat (*1980) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v Malířském studiu 1 u prof. Jiřího Sopka. Při studiu absolvoval také stáže ve Španělsku a Finsku.

Malířská práce Davida Pešata navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Autor na toto východisko reaguje po svém, přehodnocuje ho, destruuje a přetváří. Citlivě vnímá rámec zkušenosti, kterou prošlo moderní umění, aby vytvořilo předpoklady pro svobodné tvůrčí zacházení se samotnou vizualitou (mimo manifesty a ortodoxní avantgardní proklamace). Právě vizualitu vnímá Pešat jako svého druhu „surovinu“, materiál určený k transformaci a zpracování.

malba

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Pešat: Don’t Turn The Ligts Off