Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Nosek: Against the Day

Do 11. 6. 2023 je v Národní knihovně České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vstup B2 vchod z Mariánského náměstí, přístupná velmi zajímavá výstava – instalace Davida Noska: Against the Day.

Jedná se o výstavu diplomové práce Davida Noska, studenta Ateliéru volného umění II na pražské UMPRUM pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného, v níž autor zkoumá možnost duchovního očištění prostřednictvím tmy.

David Nosek využívá běžně nepřístupné prostory původního auditoria v jedné z budov Národní knihovny jako specifickou kulisu pro atmosférickou instalaci, která historické prvky budovy propojuje s futuristickými objekty. Dílo staví současný virtuální obrat do souvislostí s alchymickou symbolikou a pohledem na svět. Kyberprostor zobrazuje jako vpád vnějšku, černé slunce, kosmický horor, propast hledící zpět do nás. Tyto skutečnosti zároveň pojímá jako možnost opětovného navázání kontaktu se základními fundamenty života, duchovního očištění skrze tmu k novému zrození. Instalace pracuje s tichou dramatičností, zdůrazňuje taktilní a akustické prvky. Umožňuje divákovi vytržení ze všednosti, materializuje plynutí skutečnosti. (Michal Novotný)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Nosek: Against the Day