Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Krňanský – NOT DEF

24. 5.-1. 7. / Galerie 101 / Malba

Do 1.7.2017 bude v Galerii 101, Ovocný trh 17, Praha 1 (po zazvonění do 2.patra), přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Krňanského – NOT DEF.
David Krňanský *1987

Studium: 2011
začátek studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, atelier malba, vedoucí atelieru Jiří Černický, asistent Marek Meduna

2010-2011
studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, atelier Performativní media, vedoucí atelieru Jiří Kovanda, asistent Blanka Svatošová

2004-2008
střední odborná škola Stříbrského, obor propagační výtvarnictví, zakončeno maturitou

Tvorba:
Od roku 2000 se věnuje specifické výtvarné činosti graffiti, díky které se blíže seznámil se současným výtvarným uměním, do kterého se snaží vnášet prvky vycházející právě z onoho malování sprayem.

Tím se kombinují různé výtvarné techniky a vznikají tak i nové přístupy k samotné tvorbě. Momentálně se věnuje malbě obrazů ale i tvorbě objetků a galerijních instalací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Krňanský – NOT DEF