Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Krňanský: Garden

Do 28. 9. 2023 je ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná zajímavá výstava Davida Krňanského: Garden.

Zahrada je od pradávna součástí člověka, místem, které kumuluje prostor pro kultivaci a kreativitu. Nabízí odpočinek a řád, pokud je o ní pečováno, zároveň však představuje proces harmonie a chaosu ve chvílích, kdy se proces péče odejme. Rozvíjením tohoto motivu v pozadí nově vzniklého díla výstavy „Garden“ v HYB4 Galerii se David Krňanský skrze svou barevnou paletu metaforicky dotýká témat jako pomíjivost, budoucnost přístupů k malbě či sociální status jedince. Tato témata se ve výsledku v dílech Krňanského neprojeví jako pevná součást obsahu díla, nýbrž pouze jemným předivem propojí svět představ a formy ve výsledné dílo při cestě pátrání po nových ideálních možnostech realizace abstraktní malby.

Event v rámci Prague Art Week: 22. 9. 2023, 18:00
(https://www.facebook.com/events/671572114861219)
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Štochlem a autorem děl Davidem Krňanským. V rámci tohoto programu zahrají v prostorech dvora Kampusu Hybernská DJs od 15:00 do 22:00. Komentovaná prohlídka je zahájena v 19:00. Autor bude v galerii přítomen od 15:00 pro příležitost diskuse.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Krňanský: Garden