Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Kolovratník: Máma by věděla

Do 6.10.2018 bude v Galerii pod Palmovkou ve foyer Divadla pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8, přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Kolovratníka: Máma by věděla.

Galerie je otevřena v den konání divadelního představení na velké scéně od 18:00 do 19:00. Vstup je volný.

Pro výstavu „MÁMA BY VĚDĚLA“ ve foyer Divadla pod Palmovkou připravil David Kolovratník několik nových pláten rozvíjejících téma, kterým se zabývá již několik let. Malbou reaguje na dědictví po vzdálených příbuzných. Postavy z nalezeného fotoarchivu v obrazech staví do pozměněných nebo zcela smyšlených prostředí a situací. Lidé jsou pro něho na jednu stranu téměř cizí (osobně nebyl s touto částí rodiny v kontaktu), na stranu druhou se skrze archiv zpětně dostává do jakéhosi vztahu.

………..

David Kolovratník, narozen 7. 7. 1978

Vystudoval střední školu technického zaměření v Hradci Králové. Do roku 2015 pracoval jako protetický technik v ortopedii.

Cenné zkušenosti nyní získává v semestrálních kurzech malby ve Scholastice, v ateliéru Jitky Mikulicové.

Malbě se intenzivně věnuje přibližně od roku 2009.
Ve své práci se zajímá mimo jiné o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých a mnohdy absurdních až děsivých situací a vztahů. I když se jeho malba pomalu obrací od jím tolikrát až obsesivně opakovaného ústředního motivu předchozí tvorby – ryby k figuře, pocit jakéhosi ticha a ponořenosti zůstává i zde.

Archivem se začal zabývat někdy začátkem roku 2016, kdy postupně zpracovával fotografie z období kolem roku 1938, kdy byl jeho prastrýc mladý a plný síly a společně s ostatními jinochy se věnoval trampingu. Akvarely inspirované touto dobou vystavil v Městském domě v Praze – Zbraslavi.

Následovala série rozměrných pláten se stále tlumenou barevností a strukturami tvořenými pomocí vlepování tiskovin přímo do obrazu. V obraze “Hanebná úprava” je použita struktura z listů prastrýcových sešitů s početními úlohami a diktáty z měšťanky. Jinde lepil vzory a střihy z časopisů Praktická Žena nebo strojopisy snářů, které tehdy kolovaly mezi lidmi a opisovaly se pomocí uhlového papíru.

V poslední době mu do obrazů více pronikají barvy, zároveň se vrátil od akrylu k oleji, snaží se také o trochu jiný přístup k archivu a fotografii jako předloze. Zatím co dříve si celou situaci obrazu kolážovitě vytvořil ve Photoshopu a poté přemaloval na plátno, zkouší nyní vyrábět modely předmětů na fotografiích a potom maluje defakto zátiší. Stále však “udržuje spojení” s archivem.

http://www.davidkolovratnik.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Kolovratník: Máma by věděla