Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dávid Čerťanský: Na cestě

6. 9.-31. 10. / Goethe Institut / Malba

Do 31. 10. 2021 bude v Goethe Insitutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Dávida Čerťanského: Na cestě.

Student Akademie výtvarných umění v Praze Dávid Čerťanský se stal v “kovidovém” roce 2020 nositelem ceny prestižní saské nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu.

„Cílem německé neziskové Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu je přeshraniční propagace umění a kultury, zejména malby a grafiky, a mimo jiné udělování ceny za umění výtvarným umělcům,” komentuje ředitelka Goethe-Institutu v České republice, Angelika Ridder: „Nezávislá česko-německá porota měla v roce 2020 nelehkou práci a cenu za malířství nakonec udělila nejmladšímu účastníkovi, Dávidu Čerťanskému. Svěží a bezstarostná povaha přihlášených prací, přesahující umělecký mainstream, pravděpodobně nakonec byla rozhodujícím kritériem.“

Původem slovenský umělec Dávid Čerťanský (*1998 Levice) studuje od roku 2017 v Ateliéru malířství III. na Akademii výtvarných umění v Praze, do nedávna vedeném Michaelem Rittsteinem. Zájem o práci s barvou nepochybně ovlivnil právě Čerťanského výběr ateliéru v čele s umělcem, jehož celoživotní tvorbě dominuje expresivní barevnost. Čerťanského rozšiřující se rejstřík malířských technik i jejich kombinace úzce spjatá s hledáním nových konceptů v pojetí kompozice jdoucí ruku v ruce s proměnou barevné škály i tematickým minimalizmem, naznačují snahu umělce posouvat se dál, a to především k volnějšímu chápání, a tudíž i překonávání klasického formátu malby.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dávid Čerťanský: Na cestě