Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž David Böhm & Jiří Franta – Předstíraný spánek

1. 11.-21. 12. / Nevan contempo / Instalace

Do 21.12.2019 bude v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, přístupná zajímavá výstava a instalace Davida Böhma & Jiřího Franty (ve spolupráci s fotografem Pavlem Horákem) – Předstíraný spánek.

Duo Böhm-Franta společně tvoří uměleckou dvojici od roku 2006. David Böhm prošel ateliéry Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění a také stážemi a rezidenčními pobyty v Berlíně, Vídni nebo New Yorku. Jiří Franta rovněž vystudoval AVU u Vladimíra Skrepla, je členem skupiny Rafani a společně s Jiřím Skálou se podílí na vedení pražské galerie etc. Umělecká dvojice se ve své práci zabývá vztahem kresby a performance a kresebnými přesahy do konceptuálního umění. Do podvědomí umělecké veřejnosti se zapsali malířsko-kresebným pojednáním stěn galerií i veřejného prostoru. Tato díla se většinou vyvíjejí v průběhu výstavy a svůj jepičí život ukončí zároveň s jejím ukončením, kdy jsou přemalována zpět na původní barvu stěny. Do svých kreseb vpisují věty i celé texty. Představují nám tak své osobité vnímání světa, který je obklopuje, svůj pohled na společnost, politickou situaci, uměleckou scénu, masová média nebo i na své vlastní pocity. Ve svých „ilustracích“ si mnohdy hrají s mnohovýznamovostí, s ironií a komentují tak život lidského společenství. Oba umělci za sebou mají mnoho samostatných výstav a intervencí v českých institucích a za svou knižní tvorbu získali řadu ocenění.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž David Böhm & Jiří Franta – Předstíraný spánek