Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniela & Linda Dostálkovy: Kampaň

Do 16.6.2019 bude v Galerii Kurzor, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Daniela & Linda Dostálkovy: Kampaň.

kurátorka: Edith Jeřábková

Živočichové si nejsou rovni, říkají zoologové a aktivisté, kteří se starají o záchranu vymírajících živočišných druhů. Necharismatické druhy zůstávají kvůli estetickým volbám lidí ve svém vymírání bez pomoci. Politické obsahy přímo vyražené do estetické a vizuální kvality díla jsou strategií kritické práce Daniely a Lindy Dostálkových.

V rámci výstavy v Galerii Kurzor umělkyně vycházejí z analýzy kampaní za práva zvířat nejrůznějších aktivistických spolků a organizací. Pozorují nestabilní pozice necharismatických druhů a žen ve společnosti a pomocí třetí strany monster hledají mezi nimi propojení, ve kterých se tito aktéři mobilizují a ukazují, jak funguje a jaké má důsledky humánní dělení přírody na roztomilou a ošklivou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniela & Linda Dostálkovy: Kampaň