Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniela & Linda Dostálková: Gastro Guilt

19. 7.-2. 9. / Hunt Kastner / Instalace

Do 2. 9. 2023 bude v galerii Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Daniela & Linda Dostálková: Gastro Guilt.

Hunt kastner s potěšením představuje sérii nových fotografických prací Daniely a Lindy Dostálkových s názvem Gastro Guilt na stejnojmenné výstavě, kterou kurátorsky připravila Caroline Krzyszton. Daniela & Linda Dostálková ve své tvorbě často zkoumají složité problémy, kterým čelí aktivisté zabývající se ochranou zvířat, zkoumají přesvědčovací strategie jejich kampaní a vizuální jazyk, z něhož čerpají. Autorky sledují nestabilní postavení necharismatických druhů a žen ve společnosti a tzv. paradox roztomilosti versus divokosti ilustrující lidskou zkušenost s přírodou. Snaží se divákovi poskytnout co nejotevřenější interpretaci, a alegorizovat tak koncept univerzální ohleduplnosti k nelidským druhům. V této nové sérii fotografií se zaměřují na náš složitý vztah ke gastronomii a potravinářskému průmyslu.

Jídlo má zásadní význam pro identitu jednotlivce, protože každý lidský jedinec je biologicky, psychologicky a sociálně utvářen potravinami, které si vybírá. Vztah člověka k jídlu je zjevně komplexní. Spojuje v sobě přinejmenším dva různé rozměry. První z nich sahá od biologického ke kulturnímu, od výživové funkce k funkci symbolické. Druhý spojuje individuální s kolektivním, psychologický se sociálním. Záměrem série fotografií Gastro Guilt je přinést lyrickou, a zároveň stylizovanou a chladnou impresi současného gastro průmyslu. Bezchybné kompozice souvisejí s dokonale mechanizovaným a hygienickým způsobem práce, za níž dosazujeme znepokojivý pohled na průmyslovou výrobu potravin, jenž se jeví jako utopie, která je úzce spjatá s naší každodenní stravou. Série tak kriticky nahlíží na naše stravovací návyky, které často mylně považujeme za projev „moudrosti těla”.
Přeměny, kterými potraviny při jejich přípravě procházejí, totiž nejsou čistě materiální. Gastronomie především působí v oblasti představivosti, a zjednodušeně lze říci, že přetváří nutriční suroviny ze stavu přírody do stavu kultury: není definována pouze výběrem samotných ingrediencí, ať už transformovaných či ne, jako spíše souborem pravidel, která uspořádávají svět a dávají mu smysl.
L. & D. Dostálková, červenec 2023

Daniela & Linda Dostálkovy tvoří jako duo. Linda vystudovala Werkplaats Typografie v Arnhemu (2015) a scénografii na Akademii múzických umění v Brně (2005). Působila jako výzkumná pracovnice na Jan van Eyck Academy v Maastrichtu (2016). Daniela a Linda studovaly na Akademii výtvarných umění ve Varšavě na katedře nových médií u Grzegorze Kowalského (2005). Obě sestry v současnosti pracují jako kurátorky v ostravské galerii PLATO a zároveň aktivně vystavují doma i v zahraničí. Mezi jejich poslední výstavy patří např.: Move 2022 Culture club-Corps collectifs, kurátoři Caroline Ferreira a Michal Novotný, Centre Pompidou, Paříž, 2022; Ester Krumbachová, kurátorky Edith Jeřábková a Kateřina Svatoňová, Dům umění, Brno, 2022; How To Be Together, kurátorka Kasia Redzisz, Art Encounters Biennial, Temešvár, 2021; Claws Not Made to Shake Hands with, Piktogram, Varšava, 2021 a Nová synagoga, Žilina, SK 2020; Disturbed Balance Revisited, 2021, kurátor Michal Koleček, Dům umění, Ústí nad Labem; Exiled Queens, Galerie města Třince, 2019. V současnosti žijí v Praze.

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu kultury České republiky a Magistrátu hl. města Prahy za dlouhodobou podporu našeho programu a galerii Piktogram, Varšava za jejich spolupráci.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniela & Linda Dostálková: Gastro Guilt