Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniela Hahnová-Benešová,…

7. 8.-1. 9. / Galerie Hollar / Ilustrace

Do 1.9.2019 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Daniela Hahnová-Benešová,…

Text kurátora výstavy Pavla Beneše:

Daniela Hahnová-Benešová (* 27. 9. 1929 v Klatovech) studovala v letech 1948–1953 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby u prof. Emila Filly, a pak i čestný rok v ateliéru užité grafiky u prof. Antonína Strnadela.
Věnuje se malbě, ilustraci, volné grafice a tvorbě Exlibris. Ilustrovala více jak padesát knih, převážně pro děti. Technikou jejích prací jsou převážně olejomalba a akvarel, ale používá i temperu a kresbu, v grafice pak zejména barevnou litografii, suchou jehlu a lept.
Jednou z jejích nejsilnějších inspirací je hudba, jejíž akordy se ozývají v barevnosti jejích maleb, a pak krajina, sdílená s diváky spíše jako krajina duše či symbol krajiny, v němž je zakódováno pevné citové pouto k rodnému kraji, k místu jistot a tajemství. Její imaginární svět prorůstá světem reálným, takže oba světy nelze od sebe exaktně oddělit.
Od roku 1954 žije a pracuje v Praze, se svým manželem, vlčnovským rodákem Karlem Benešem. S ním uspořádala i většinu ze svých více jak sedmdesáti autorských výstav. Zúčastňuje se i kolektivních výstav malby, grafiky a Exlibris, pořádaných zejména Sdružením českých umělců-grafiků Hollar a Sdružením pražských malířů a sochařů, jichž je členkou. (Pavel Beneš)

Výstava je pořádána Nadací Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar, a koná se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Státního fondu kultury České republiky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniela Hahnová-Benešová,…