Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniel Vlček: Okem mechanické reprodukce

22. 3.-21. 4. / NoD Roxy / Hudba

Do 21.4.2017 bude v galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (první patro za kavárnou), přístupná zajímavá výstava Daniela Vlčka: Okem mechanické reprodukce.

Kurátor: Jiří Machalický

Daniela Vlčka zajímá souvislost mezi uměleckým ztvárněním a industriální výrobou. Zabývá se vztahem mezi zvukem a jeho vizuálním vyjádřením. Přebírá určité formáty z průmyslové oblasti. Pracuje s tématem smyčky, s opakováním motivů. Původně odvozoval charakter svých obrazů z vinylových desek, které užíval i jako DJ. Představovaly pro něj určitý typ šablon, do kterých se zaznamenává paměť. Snažil se přenést hudební prvky na plátno, výtvarně vystihnout hudební postupy. Vycházel z vizualizace zvuku, která se stala impulzem k jeho kresbám a obrazům. Chtěl až konstruktivistickým způsobem vykrývat plochu, zaznamenat rytmus ubíhající v čase. Ten lze vyjádřit jako spirálu, vycházející právě z principu gramofonové desky. Touto metodou mechanického opakovaní podle šablony dospívá k vlastní abstraktní struktuře. Výsledek však podvrací mechanickou produkci a odhaluje non-mechanický charakter Vlčkovy práce.

Daniel Vlček (*1978) pochází ze Strakonic. Žije v Praze. V minulém desetiletí byl členem umělecko-aktivistické Groupe Guma Guar. Vedle výtvarného umění se vždy věnoval hudbě, ať již jako dj, spolu s Groupe Guma Guar, nebo ve formaci Reverend Dick. Aktuálně působí ve skupinách Střešovická kramle a ba:zel. Je zakladatelem Galerie Ferdinanda Baumanna v Praze. Zastupuje ho Drdova Gallery v Praze, kde v uplynulých letech uspořádal několik samostatných výstav.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniel Vlček: Okem mechanické reprodukce