Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniel Steegmann Mangrané — Jsem čirý plyn, vzduch, prázdné místo, čas

6. 10.-6. 11. / Fotograf Gallery / Fotografie

Do 6.11.2016 bude ve Fotograf gallery, Školská 28, Praha 1, přístupná výstava Daniela Steegmann Mangrané  — Jsem čirý plyn, vzduch, prázdné místo, čas.

Daniel Steegmann Mangrané se narodil v roce 1977 v Barceloně, v současnosti žije převážně v Brazílii. Zajímá ho kontrast mezi přírodou a civilizací, mezi evropskou tradicí a kulturou obyvatel pralesa. Zkoumá způsoby, kterými technologie ovlivňuje naše vnímání světa. Jeho práce se pohybují v široké škále médií: Natáčí filmy a videa, pracuje s fotografickým obrazem, maluje akvarely, vytváří prostorové instalace, experimentuje s virtuálním prostředím 360° filmu a řada děl je výsledkem sociální interakce. Steegmannova díla bychom mohli interpretovat kategoriemi postkolonialismu, neokonkretismu, strukturalismu, antropologie, psychedelie nebo postinternetového umění. Kromě samostatných výstav v posledních letech vystavoval například na trienále Surround Audience v The New Museu v New Yorku (2015) a účastnil se na programu letošního Berlínského bienále.

Výstava v Fotograf Gallery s názvem Jsem čirý plyn, vzduch, prázdné místo, čas vzájemně propojuje několik umělcových děl. Titul je odvozen z básní Stely do Patrocínio, brazilské básnířky, která většinu života strávila v ústavu pro duševně nemocné. Její syrová, ale i snová poezie, původně zachycená pouze v podobě audionahrávek, Steegmanna Mangrané silně oslovila. Zprostředkovává ji prostřednictvím textových instalací, v nichž konfrontuje jejich živelný kosmologický obsah s geometrickou formou textového zápisu.

Koláž ze série Kiti Ka’aeté tematizuje vztah mezi světem přírody a světem člověka. Ka’aeté v jazyce brazilských indiánů znamená hustý, od lidských obydlí vzdálený prales. Je to místo, kde žijí bohové a kde běžná pravidla neplatí, místo, které nemá žádnou historii a věci ještě nemají svůj tvar.Kiti znamená hluboký řez, obrazně i vstup člověka a jeho technologie do přírody. Podoba řezů v koláži je inspirována abstraktním uměním indiánů Guaraní. V obecnějším smyslu lze řez vnímat i jako lidskou organizaci obrazu světa. K jinému způsobu vztahu k okolnímu prostředí se vztahují Steegmannovy fotografie zkoumající mimikry, strategii včleňující živočichy do jejich životního teritoria. Od roku 2012 zkoumá pakobylky a další organismy, které jsou schopné transmutace v rostlinu nebo dokonce v neživý kámen.

Filmová instalace 16mm vznikla v pralese Mata Atlântica v jihozápadní Brazílii. Její forma a obsah jsou definovány základním užitým materiálem – 16 milimetrovým filmem. Autor upravil tradiční filmovou kameru tak, že její motor pohání nejen filmový pás, ale i samotnou kameru, posouvající se hustým pralesem po ocelovém laně. Každý metr exponovaného filmu odpovídá pohybu kamery v délce jednoho metru. Šedesátimetrový svitek filmu je při standardní rychlosti posunu osvícen v pěti a půl minutách. Svou formou dílo navazuje na strukturální film šedesátých let, ale přináší i další témata pro svého autora typická: Lano protíná prales v dokonalé linii, vnáší nový řád do jinak chaotického prostředí. Daniel Steegmann Mangrané tak konfrontuje člověka a přírodu, organické a geometrické, osvícenský svět prostorových a časových souřadnic se světem bez forem a bez historie.

Tomáš Pospiszyl, kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniel Steegmann Mangrané — Jsem čirý plyn, vzduch, prázdné místo, čas