Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniel Pitín: Barokní kancelář

8. 1.-27. 2. / Hunt Kastner / Malba

Do 27.2.2016 bude v galerii Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Daniela Pitína: Barokní kancelář.

Text kurátora výstavy:

Daniel Pitín ve svých malbách a filmech využívá aktérů jako obraz stavu lidské společnosti. Jejich charaktery se nevyjevují sami o sobě konkrétními demonstracemi jejich charakteru a nálad v gestu či mimice. Sám prostor formuje popis jejich povahy, jejich stavů a vazeb k širšímu kontextu. Stávají se doslova vězni svého prostředí, aniž by však Pitín tento stav vnímal jako negativní. Jeho pozice vůči vlastnímu scénáři dění na plátně navíc není ryze deskriptivní, autor sám se cítí být jedním z aktérů nekonečného procesu, který jeho vždy narativně otevřené scény zachycují. Každý obraz tvoří součást plného celku, který se postupně utváří, aniž by měl jasné hranice. Formalistická scénografie odkazující k vizualitě pozdního modernismu tak rámuje jednotlivé situace, ale zároveň otevírá prostor k vzájemnému procházení mezi nimi. Hmota architektury ztrácí své reálné ukotvení a přesouvá se do roviny surrealistické krajiny vědomí a paměti. (Jen Kratochvíl, kurátor)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniel Pitín: Barokní kancelář