Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dana Sahánková – Mezi nocí a snem

Do 27.1.2017 bude v Depo gallery v areálu Pragovka Art District, Kolbenova 34A (metro Kolbenova), přístupná velmi zajímavá výstava Dany Sahánkové – Mezi nocí a snem.

Dana Sahánková se soustavně věnuje velkoformátovým kresbám s přesahy k objektu, které jsou často složeny i z několika spojených dílů. Jejími náměty jsou v posledních letech formy vztahů a napětí, které skrze ně vzniká. Ty jsou vyjádřeny nejen „hrou“ figurálních motivů zvířat, ale především tenzi vyvolávajícím setkáním racionality a iracionality, bílých a černých ploch, světla a tmy, bdění a snu.

Autorka se postupně redukcí obsahů dostává až k vyjádření pomocí náznaků. „Velké kompozice se mění na temně sjednocené ,paměťové krajiny‘ připomínající skladiště vědomí, místo, kde se nahromadilo velké množství nereflektovaných prožitků, informací a dat. Bílá plocha zde už pouze bodově prosvítá, tak jako září hvězdy na obloze nebo otvory perforací ve tmě,“ říká teoretik umění a kritik Petr Vaňous. K vlastním zkušenostem lze racionální postoj zaujmout až zpětně. Autorku „zajímá právě to, co racionální a ,rozhodovací‘ etapě předchází a co ji také může nečekaně komplikovat.“

Svou tvorbou se zařazuje mezi výtvarné autory nejmladší, tzv. nulté generace, pro kterou zviditelnila médium kresby. „Jejím rozhodujícím výtvarným projevem je tuš a kresba, kterou vytváří především perokresby. Právě v kresbě si Sahánková osvojila výrazový potenciál spočívající ve svébytné ikonografii a poetice,“ popisuje Petr Vaňous.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dana Sahánková – Mezi nocí a snem