Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dana Příkopová: Pocta mistrům

Do 26.2.2016 bude v Rámování a galerii Nora, Gorazdova 3, Praha 2, přístupná prodejní výstava Dany Příkopové: Pocta mistrům.

Dana Příkopová

Nar. 1961. Žije v Praze. Vystudovala všeobecné strojírenství a věnovala se více než 23 let vystudovanému oboru v energetice. Malování se věnovala již od dětství v LŠU. Kresbě a malbě se věnovala průběžně. Posledních cca. 15 let se intenzivně věnuje tradiční malbě olejovými a akrylovými barvami. Vzdělává se jednak samostudiem, odbornou literaturou, studiem práce starých mistrů a jejich kopírováním a v neposlední řadě i studiem v ateliérech u Ak.m. Jana Tichého, Ak. m. Jaroslava Valečky, MgA  Tomáše Kubíka a MgA Adély Karger a MgA Ondřeje Malečka v Národní Galerii. Malba v plenéru je jak říká velkým přínosem. Čerpá náměty a inspiraci zejména v přírodě, ale i ve svém okolí pozorovnáním každodeního života a lidí. Zachycení správného dojmu, okamžiku, pocitu, světla a barev je alfou a omegou její tvorby.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dana Příkopová: Pocta mistrům