Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dana Kyndrová: S nimi a bez nich

24. 6.-4. 9. / Leica Gallery / Fotografie

Do 4.9.2016 bude v Leica Gallery, Školská 28, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava fotografií Dany Kyndrové: S nimi a bez nich.

Ukázky fotografií: © Dana Kyndrová

OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá: 10–21h, so+ne: 14–20h
červenec – srpen: po-ne: 14-20h

Výstava fotografií Dany Kyndrové „S nimi a bez nich…” je pořádána u příležitosti 25. výročí odchodu sovětských vojsk z území tehdejšího Československa. Dva prezentované fotografické cykly, které Dana Kyndrová nasnímala, jsou jednak z přelomu let 1990 – 1991 a jednak ze současné doby, tedy s časovým odstupem 25 let, kdy se se svým fotoaparátem opět vrátila na místa
dokumentovaná v 90. letech.
Po listopadu 1989 se Dana Kyndrová věnovala několik měsíců zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin – ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa, neboť tento akt považovala za definitivní tečku tzv. normalizace.
Politické změny po listopadu 1989 vedly k dohodě mezi československou a sovětskou vládou o odchodu všech vojenských jednotek z území Československa. Odsun probíhal v letech 1990 – 1991, jako poslední symbolický voják opustil Československo velitel tzv. Střední skupiny, generál Eduard Vorobjov 27. června 1991. Aktivní roli pro dohled nad odsunem sovětských vojsk sehrála Parlamentní komise v čele s Michaelem Kocábem. Před zahájením odsunu bylo na československém území přibližně 75 tisíc vojáků, s příslušníky jejich rodin a civilními zaměstnanci zde trvale žilo přes 113 tisíc osob. Vrchní velení sídlilo 50 km severně od Prahy v Milovicích.
Přestože se oficiálně mluvilo o „dočasném pobytu“, budovaly se pro vojáky pevné vojenské základny, letiště s podzemními hangáry a rozsáhlá sídliště. Podporu ideologie a bojové nálady zvýrazňovaly všudypřítomné znaky a ustálené symboly připomínající opěrné ideologické body: říjnovou revoluci, budovatelské úspěchy, hrdiny a zasloužilé osobnosti. Cílem Dany Kyndrové nebylo vytvořit podrobnou a přesnou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se zejména na postihnutí atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických kulis zachycených na fotografiích symbolizují začínající pád totalitního systému, zároveň budí soucit s prostým člověkem, který často bývá jen loutkou velkých politických her.
Svůj neznámější fotografický cyklus doplnila autorka o záběry stejných míst ze současnosti, tedy s odstupem dvaceti pěti let, které připomínají sovětskou misi na našem území dodnes. Při příležitosti výstavy vyšel stejnojmenný katalog rozsáhleji pojednávající tuto tématiku.
Tvorba Dany Kyndrové, jedné z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografek současnosti, je nesmírně široká. Začala fotografovat v 18 letech a věnovala se vždy černobílé humanistické fotografii.
Do povědomí české fotografické veřejnosti vstoupila souborem fotografií z afrického Toga, kde strávila půl roku. Fotografickou esej o životě a zvycích jednotlivých národů vytvořila ještě několikrát. Společně s fotografem Karlem Cudlínem zachytila atmosféru prvních uprchlických táborů v Československu. Čtyřicet let soustavného sledování ruského národa vyústilo v rozsáhlou fotografickou publikaci Rusové… jejich ikony a touhy, vydané při příležitosti výstavy na Staroměstské radnici v roce 2015. Na dráhu profesionální fotografky se vydala až roku 1992 poté, co obdržela půlroční grant na zachycení života švýcarských žen. Projektu sledujícím život „evropské“ ženy se věnovala během devadesátých let a završila ho autorskou publikací Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, respektive stejnojmennou výstavou na Staroměstské radnici v roce 2003. Mnoho let se věnovala i zachycení atmosféry tzv. normalizace, nejen na komunistických masových akcích, ale i v každodenním životě.
Dana Kyndrová má na svém kontě více než 80 autorských výstav doma i v zahraničí a je držitelkou řady prestižních ocenění, mimo jiné byla osmkrát oceněna v soutěži Czech Press Photo a vyhrála hlavní cenu v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards za soubor fotografií na téma hudebního vzdělávání zrakově postižených. Kromě své vlastní fotografické tvorby se věnuje i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. Za kurátorský projekt 1945 Osvobození … 1968 Okupace byla vyhlášena Asociací fotografů ČR osobností české fotografie 2008.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dana Kyndrová: S nimi a bez nich