Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby

20. 11.-28. 1. / Vila Pellé / Ilustrace

Do 28.1.2018 bude ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby.

Název jedné z autorských knížek úžasné české malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové jsme si vypůjčili jako titul celé výstavy, která poprvé představí originály ilustrací jejích známých knížek – Haló, Jácíčku!, Můj medvěd Flóra, Auto z pralesa, Příběhy mravenčí chůvy a dalších.

Výstavu připravili Jan Rous, Helena Šantavá a Klára Voskovcová.

Výstava Daisy Mrázkové  (1923 – 2016) , malířky soustředěné zároveň k samostatné výpovědi kresby, je ve Villa Pellé zaměřena na její jedinečnou tvorbu dětských knih, které nejen ilustrovala, ale i psala a převážně i sama graficky upravovala. Se svými autorskými knihami má v dětské literatuře druhé poloviny dvacátého století výjimečné postavení. Prvotně tím, že je psala a kreslila nejprve pro svoje děti, knihy tak mají silně osobní povahu. Otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat, nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. V příbězích Daisy Mrázkové promlouvají i skály, oblaka, vše co svět obsahuje, zároveň však v nich ožívá ale i barva, čára, voda akvarelu a domáhají se svého vlastního výrazu. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že do příběhu, mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty/aspekty obrazu a kresby, barvy a čáry jako součásti příběhů.  Určujícím impulsem se  pro její tvorbu  stal úzký okruh přátel umělců – Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský a hlavně pak její muž Jiří Mrázek, který byl po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové za války její celoživotní oporou. Ke kořenům tvorby Daisy Mrázkové však patří i její anglické kořeny s dětskými knihami říkaček Matky Husy, Alenky v říši divů. Současná výstava se pokouší najít souběh umělčiny ilustrační tvorby s její volnou tvorbou, s obrazy a kresbami. I tímto pohybem mezi ilustracemi, vázanými příběhem, a obrazy a kresbami, je tvorba Daisy Mrázkové ojedinělá.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby