Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth: Energetika prostoru

3. 10.-29. 10. / Galerie kritiků / Instalace

Do 29.10.2017 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth: Energetika prostoru.

Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

http://galeriekritiku.cz/czclnk/aktualni-vystavaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth: Energetika prostoru