Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Cyril Blažo a Martin Kochan: Plodné obdobie

Do 30.11.2018 bude v Galerii Slovenského Institutu, Náměstí Republiky 3, Praha 1, přístupná zajímavá a hustá výstava Cyril Blažo a Martin Kochan: Plodné obdobie.

Cyril Blažo (nar. 1970) a Martin Kochan (nar. 1981)

Z textu Vladimíra Beskida k předchozí verzi výstavy:

Samostatná výstava autorskej dvojice Blažo – Kochan, v ktorej ide o silnú dávku šťavnatej expresívnej figurácie a mnohých experimentálnych polôh súčasnej maľby. Autori vytvárajú vlastnú divokú „jazdu“ médiom maľby – nekontrolovanú, bláznivú cestu obrazmi s nespútanou kreativitou a nalomenou dadapoetikou.

Výstavný projekt je výsledkom spoločnej tvorby výtvarného „tandemu“: Cyril Blažo a Martin Kochan. Je pokračovaním ich 3 predchádzajúcich projektov (Skulptúry, Fotky a Pub Art). Ide o silnú dávku šťavnatej expresívnej figurácie a mnohých experimentálnych polôh súčasnej maľby. Autori vytvárajú vlastnú divokú „jazdu“ médiom maľby – nekontrolovanú, bláznivú cestu obrazmi  s nespútanou kreativitou a nalomenou dadapoetikou. Ide im pritom o živú a živelnú rozmanitosť a „testovanie“ možností súčasnej maľby na pozadí silnej lekcie moderny. Formátujú maľovanie na rozličné podklady: nielen na plátno, či papier, ale najmä na hliníkové tlačiarenské listy, maľby na žuvačky, či staré tlače, na zadnú stranu plátna, na blindrám a pod. Ide zároveň aj o tvorbu rozličnými neklasickými prostriedkami: maľba fixami, farbami priamo z tuby, maľba sprejmi, dymovnicami, maľba čokoládou, perím atď. Osobitý je aj kolorit prostredí,   kde najčastejšie vznikajú ich spoločné obrázky. Ide často o reakciu, či kreáciu vo verejnom priestore, alebo v miestnych trnavských krčmách a lokálnych puboch (preto ten pub(lic) art). Uplatňujú pritom celistvý „alko-holistický“ prístup. Výsledný výtvor sa teda rodí spontánne zo vzájomnej tvorby, dokresľovania, v komunikácií aj prekrikovaní oboch aktérov. Vzniká tak plnofarebná koláž humorných stretnutí a scénok, ironických skečov, intervencií a komentárov. Čo nápad, to veľký blokbastard maľby…Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Cyril Blažo a Martin Kochan: Plodné obdobie