Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015

Do 18.9.2016 bude v Domě Fotografie, Revoluční 5, Praha 1, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015.

Když na podzim 1990 začala výuka na opavském Institutu tvůrčí fotografie, v celém postsovětském bloku bylo možno samostatně studovat fotografii pouze na pražské FAMU a na Vysoké škole pro grafiku a knižní umění v Lipsku. Dnes je takových vysokoškolských pracovišť jenom v České republice osm. To opavské je mezi nimi nejen druhé nejstarší, ale počtem studentů i pedagogů také zdaleka největší. Současná výstava Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy je bilancí toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce v prvních pětadvaceti letech jeho působení. Instalace v obou podlažích Domu fotografie Galerie hlavního města Prahy zahrnuje vedle fotografií studentů a nedávných absolventů i práce tvůrců, kteří školu ukončili v minulosti a již se prosadili v mezinárodním kontextu – například Dity Pepe, Rafała Milacha, Báry Prášilové, Andreje Balca, Romana Vondrouše, Pavla M. Smejkala, Terezy Vlčkové, Mariusze Foreckého nebo Tomáše Pospěcha. Vedle exponátů nabízí makety fotografických publikací, bakalářské, diplomové a disertační práce. Výstavu rovněž doprovázejí ozvučené projekce a obsáhlý katalog. Vystavené fotografie v široké škále stylů, témat i motivů ukazují, jak se dnes stírá rozdíl mezi digitální a analogovou fotografií, mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním nebo mezi dokumentární a inscenovanou tvorbou a jak často se dnes do popředí dostávají hluboce osobní výpovědi a subjektivní pohledy autorů. Institut postupně získal akreditace na magisterské studium a na studium doktorské. Vybudoval profesionální ateliér, temné komory a počítačové učebny, odbornou knihovnu a rozsáhlý archiv. Zájem o studium neustále rostl a do školy se hlásili nejen čeští a slovenští zájemci, ale také uchazeči z Polska a jednotlivě i z Německa, Itálie, Francie, USA, Lucemburska, Japonska, Ruska, Chorvatska a dalších zemí. Dnes je ITF mezinárodní školou, kde více než třetina studentů pochází ze zahraničí. Přestože je v České republice možno fotografii studovat na řadě dalších vysokých škol, počet uchazečů o studium na ITF stále mnohonásobně převyšuje počet přijatých studentů. I když hlavní roli ve studijním programu hraje volná tvorba, studenti jsou také vedeni k profesionálnímu zvládnutí řady oblastí užité tvorby, k tomu, aby dovedli o fotografii přemýšlet, mluvit a psát v širokém kontextu, aby se dobře orientovali v historii a současnosti fotografie. Všechny teoretické práce jsou zveřejňovány Univerzitní knihovnou v Opavě i na webu www.itf.cz a jsou přístupné širokému publiku. Některé z nich vyšly také knižně. ITF nemá ateliérový systém, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jež představuje devět kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích. Žádný typ volných fotografií není na ITF apriorně preferován; rozhoduje kvalita a originalita. Během čtvrtstoletí své existence vychoval Institut řadu absolventů, kteří se výborně uplatňují ve volné i zakázkově tvorbě stejně jako pedagogové uměleckých škol, kurátoři, pracovníci muzeí a galerií, fotoreportéři v médiích, publicisté, pracovníci aukčních domů. Někteří ze studentů získali významná mezinárodní ocenění, k jakým patří Leica Oskar Barnack Award, European Central Bank Photography Award, Grand Prix New York Photo Festival, Grand Prix BMW Lyon Septembre de la photographie, Grand Prix Photo Festival Łódź nebo první ceny v soutěži World Press Photo a nespočet cen v soutěžích české, slovenské a polské novinářské fotografie včetně několika ocenění Fotografie roku. Sedm studentů ITF bylo vybráno Elysejským muzeem v Lausanne do předchozích dvou ročníků putovní přehlídky mladých fotografů z celého světa „reGeneration – Tomorrow’s Photographers Today“. Současná výstava je příspěvkem k 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě. Doprovází ji českoanglický katalog o 384 stranách, rekapitulující historii a rozvoj ITF. Nechybějí v něm přehledy výstav a publikací ani badatelsky závažné seznamy všech závěrečných teoretických prací.

Kurátoři výstavy: Vladimír Birgus, Josef MouchaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015