Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž čtvrt kila ČUK – 25 let české unie karikaturistů

Do 26,4.2015 bude na Novoměstské radnici, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), v galerii ve věži, přístupná výstava čtvrt kila ČUK – 25 let české unie karikaturistů.

Výstava k 25 letům založení České unie karikaturistů nazvaná ČTVRT KILA ČUK představuje autory kresleného humoru, kteří se prezentují vtipy (nejen) na téma PRAHA.

Spolek v současné době sdružuje 80 autorů, jejichž kresby budou moci návštěvníci v Galerii ve věži Novoměstské radnice.

Česká unie karikaturistů (ČUK)
byla založena v roce 1990 a sdružuje autory kresleného humoru a karikaturisty z České republiky. ČUK je členem mezinárodní organizace FECO (Federation of Cartoonists´ Organisations).

Česká unie karikaturistů je profesní organizací, plnící zejména úlohu servisního centra pro své členy. Plní také roli zastřešovací, neboli jedná v zájmu svých členů se státními orgány, firmami i společenskými institucemi. Podmínkou pro přijetí do řad ČUK je trvalý zájem o tento publicistický žánr, aktivní činnost v oboru a splnění základních uměleckých kritérií.

ČUK byla až dosud pořadatelem či spolupořadatelem mnoha ročníků domácích i mezinárodních soutěží v kresleném humoru, několikrát do roka pořádá výstavy tohoto žánru ať již kolektivní, autorské, tematické či volné. Přestože nepracuje jako agentura, nabízí zájemcům zajištění veškeré činnosti s kresleným humorem související.

Členové České unie karikaturistů dostávají oficiální Zpravodaj ČUK, který poskytuje aktuální informace o dění ve spolku a v kresleném humoru doma i v zahraničí. Některým členům ČUK je elektronicky zasílán též z magazín e-GAG, který se zabývá kromě různých informací z oblasti humoru také historií kresleného humoru a významnými autory v této oblasti. Jeho editor Ivan Hanousek založil i archiv jednotlivých ročníků tohoto bulletinu přístupný na webových stránkách ČUK (viz E-Gag).

Od roku 2004 ČUK uděluje své Výroční ceny. Tzv. Řád bílé opice (název vychází ze znaku unie) za významnou životní tvorbu kresleného humoru, za jeho popularizaci nebo za práci pro ČUK dosud získali (chronologicky) Jiří Winter-Neprakta, Miroslav Barták, Josef Kobra Kučera, město Písek, Ivan Hanousek, Vladimír Renčín, Východočeské muzeum v Hradci Králové, Jiří Slíva, Robert Radosta, Vladimír Jiránek, Fedor Vico a Josef Poláček.

www.ceska-karikatura.cz .Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž čtvrt kila ČUK – 25 let české unie karikaturistů