Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Crashtest 7: Rekonstrukce AVU 93/94

12. 6.-4. 7. / Topičův salon / Malba

Do 4.7.2017 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá výstava Crashtest 7: Rekonstrukce AVU 93/94.

Ústřední pozici v rámci zaujímá snaha o retrospektivní rekonstrukci souboru diplomových prací studentů, dnes již často etablovaných umělců, kteří ukončili svá studia na pražské Akademii výtvarných umění v akademickém roce 1993–1994.

Cílem takto koncipované výstavy je snaha přispět k několika dřívějším pokusům o přehodnocení stávajícího rámce umění 90. let. Zakládá se na přesvědčení, že je to právě zpřítomnění konkrétního článku zpětně zřetězených dějin, které může dát vzniknout novému prostoru pro další kontextualizaci vstupních děl, zejména v rovině osobních příběhů jejich tvůrců. Důraz na podmiňující faktory, ležící mimo zájem transpersonálních pozic, zvýrazňuje i způsob samotného výběru zmiňovaného absolventského ročníku, kterým je jednoduše rok narození většiny kurátorek výstavy. Ve snaze o co nejobjektivnější přístup je na jednotlivá umělecká díla nahlíženo jako na určité dějinné doklady, nepřevyšující svou autenticitou další prezentované artefakty (textová a obrazová dokumentace), fragmentálně odkazující na již neexistující díla.

ABSOLVENTI AVU 93/94: KAREL BARTÁČEK, PETR BUDEK, QUAN DO MANH, MILENA DOPITOVA, PAVEL DOSKOČIL, MICHAL FIALA, RENÉ HÁBL, VLADIMÍR HANUŠ, PETR HORÁČEK, IRENA JŮZOVÁ, CYRIL KOZÁK, MIROSLAV KRAWCZUK, JIŘÍ LHOTA, MAREK LUDMILA, LUBOMÍRA KMEŤOVÁ, JIŘÍ MATĚJŮ, ANNA NEBOROVÁ, MIROSLAV PÁNEK, PETR PÍSAŘÍK, TOMÁŠ RYGL, NIKOLAJ STANEV, JAKUB STRETTI, ANNA SVOBODOVÁ, MARTIN ŠIMEK, PETR ŠTROJDL, PETR TRÁVNÍČEK, DANIEL TRUBAČ, KATEŘINA VINCOUROVÁ / KURÁTORSKÝ TÝM: LENKA CHÝLOVÁ, LUJZA KOTOČOVÁ, MAGDALENA NERUDOVÁ, DITA SCHULMEISTROVÁ, KLÁRA VETTEROVÁ, ALENA VOCELKOVÁ

Je již sedmým ročníkem výstavního projektu, v němž studenti dějin umění ÚDKU KTF UK organizují v roli kurátorů výstavu z děl svých vrstevníků studujících na vysokých uměleckých školách. Název CRASH TEST vyplývá z podstaty projektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Pod vedením: PhDr. Milana Pecha, PhD.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Crashtest 7: Rekonstrukce AVU 93/94