Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Claudiu Cobilanschi: Panenský les

10. 10.-13. 11. / Prototyp / Fotografie

Do 13.11.2016 bude v Prototypu, Sekaninova 16, Praha 2, přístupná zajímavá výstava – instalace Claudiu Cobilanschiho: Panenský les.

Výstava se pohybuje na hranici umění a žurnalistiky. Je stejně politickým aktivismem jako čistě poetickým apelem na zachování vztahu k divoké, nedotčené přírodě. Skrze výstupy rešerše provedené na lesnické škole upozorňuje na stereotypy našeho myšlení a jeho záměrem je vyvolání debaty o vztahu lesa a kapitalismu.

Claudiu Cobilanschi si ze své novinářské praxe přivlastňuje způsob agitace a jako umělec překračuje hranici média a předestírá divákovi celost a komplexitu problému ve vztahu k sobě samému jako k člověku. Jeho práce tak zůstává velmi osobním a ve svém charakteru až fyzickým aktivismem za utopický svět, který nemůže být dosažen. Rozvíjí debatu o socio-politických problémech, jeho hlavním tématem a středem zájmu je vztah přírody a kapitalismu.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu #6 – Cultuŕa / Natura. 

www.fotografestival.cz

A za laskavé podpory Rumunské ambasády.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Claudiu Cobilanschi: Panenský les