Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž City guide – výstava provázející po citech – Ateliér vizuální komunikace vedený Štěpánkou Stein a Jiřím Kociánem

20. 9.-9. 10. / Czech Photo Centre / Fotografie

Do 9. 10. 2022 bude v Czech Photo Centre, Na Zlatě 1 (vchod ze Seydlerovy ulice), přímo u metra Nové Butovice na Praze 5, přístupná zajímavá výstava City guide – výstava provázející po citech.

Jedná se o výstavu kolektivu autorů navštěvujících Ateliér vizuální

komunikace vedený Štěpánkou Stein a Jiřím Kociánem.

Ateliér vizuální komunikace tento rok nabídl inspiraci rekordnímu počtu 13 fotografů, kteří v průběhu roku pracovali na dílčích úkolech a dozvěděli se i mnoho o fungování světa módní, dokumentární a portrétní fotografie. Své závěrečné práce ale každý pojal po svém a pod společným tématem průvodce po citech neboli City guide se divákům představí jak portréty, tak i konceptuálně laděné soubory.

Výstava nabídne pod kurátorským vedením Štěpánky Stein putování do vlastního nitra, představí chápání hranic skutečných i těch osobních ve vztahu dvou lidí, ukáže cesty reálné, virtuální i ty pouze myšlené. Zavalí Vás silnými emocemi i se jich zcela vzdá. Každý z autorů pozve diváky do svého světa zcela jinak.

Tématem mužů, jejich pocitů a jejich místa v dnešním světě navazuje na svůj dřívější soubor Jitka Kozáková, protože toto téma pro ni stále není vyčerpané.

Milan Arnošt ve svém souboru zakončuje svůj pětiletý volný cyklus sledující z různých pohledů skupinu dospívajících děvčat, které nyní už doputovaly za hranici náctiletosti.

Téma dospívání pak také rezonuje v souboru Tomáše Jiráčka, v němž se opět jedná o pokračování dlouhodobého projektu. Následuje v něm svého bratra a na rozdíl od snového souboru vystaveného minulý rok se nyní noří do temnějších hlubin jeho vnitřního světa, v němž mnohdy panuje zvláštní ticho, někdy i napětí, ale zároveň také určitý klid.

Velmi osobní a pro ni netypický soubor představuje stále ještě náctiletá Bára Nosková, která se vydala na cestu přes skotský ostrov Skye, aby v tichu osamělého putování lépe poznala samu sebe.

O sebepoznání na pozadí cesty pak ve svém souboru usiluje i Tereza Veselá, jejíž fotografie zobrazují zkoumání hranic světů v zrcadle vlastních osobních hranic.

Soubor John a Lucia autora Matěje Koudelky vypráví o setkání dvou světů, kde jeden nevidí východisko a druhý tančí ve víru inspirace.

Zpět k tématu hranic se ve svém souboru vrací Vendy Mlejnská, tentokráte těch hluboko ukrytých ve vztahu dvou lidí, které překračujeme až v okamžiku absolutní důvěry.

Od důvěrnosti ve vztahu dvou lidí se v souboru Kláry Krátké přesouváme k naší osobní důvěrnosti. Navázáním až intimního vztahu a otevřením se sobě samému nám pomůže růst a dovolit si sdílet emoce nejen se sebou, ale i s okolím, aniž bychom jej tím zraňovali.

Naopak odpoutání se od jakýchkoliv emocí se objevuje v souboru Jakuba Jocha, který pomocí statické, repetitivní a jednotné vizuality odkazuje na lidskou prázdnotu. Tělo je na jeho obrazech zobrazeno pouze jako schránka prostoru, kde je skryta naše duše.

Prázdnotu tematizuje i soubor Evy Mořické, jejíž osamělé cesty schodištěm a chodbami paneláku odhalují člověka pouze mimochodem.

Od prázdnoty do světa silných emocí a sportu se posuneme v souboru Milana Macka, který na sportovních soutěžích nejen fotí, ale je i jejich aktivním účastníkem.

Zcela jiný svět nám pak ukazuje Šárka Zavadilová – za pomoci aplikace Street View prozkoumala současný stav bývalých sudetských oblastí na jihozápadě republiky. Neony, noční kluby, sex roads, odpadky i zapadlé chatky reprezentují aktuálnost tématu prostituce – tématu po třicet let společensky tabuizovaného i ignorovaného.

Koncept opomíjeného a ignorovaného se objevuje i v souboru Petra Žemly, který pomocí fotografií a deníkových záznamů dává komukoliv nahlédnout do své mysli, aby mu i ostatní pomohli rozluštit jednu velkou záhadu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž City guide – výstava provázející po citech – Ateliér vizuální komunikace vedený Štěpánkou Stein a Jiřím Kociánem