Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Christian Lang: „Reflexe“

7. 7.-2. 8. / Nová síň / Malba

Do 2.8.2015 bude v galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Christiana Langa: „Reflexe“.

Výstava s názvem „Reflexe“ představuje poutavý průřez tvorbou etablované osobnosti současné německé výtvarné scény, malíře a grafika Christiana Langa. Autor se narodil roku 1953 v Chemnitz v bývalé DDR. Za velmi obtížných podmínek si tvrdošíjně a urputně vybudoval svou uměleckou vizi, se kterou se dokázal prosadit nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí (dosud vystavoval např. v USA, Itálii, Austrálii, Nizozemí, Chile, Finsku, Japonsku, ČR…). Vyučení a práce v oboru nástrojaře (1979-1984) ho přivedly k experimentaci s rozličnými grafickými technikami a již v roce 1984 si založil vlastní tiskařskou dílnu. Stal se členem Svazu výtvarných umělců (1984) a od roku 1985 působí jako malíř a grafik ve svobodném povolání. Od roku 1989 je členem BBK / Chemnitzského svazu umělců a členem představenstva uměleckého spolku Neue Chemnitzer Kunsthütte.

Christian Lang je tvůrcem, který v pestrém kaleidoskopu dnešního umění reprezentuje stálost a tvůrčí pokoru. Respektuje tradiční malířské postupy a pro současnost aktualizuje staré mýty, symboly a klasické ikonografické náměty. Maluje také emocionální, abstrahované krajinné scenérie, inspirované častými cestami, ať už do Austrálie, Číny, Jižní Ameriky či na Island. Viděné, myšlené i cítěné se mu stává tvůrčím podnětem pro přebásnění ve svébytnou malířskou skutečnost, podanou expresivním rukopisem v úderných barevných akordech.

Výstava „Reflexe“ je pozoruhodnou prezentací obrazů a grafik Christiana Langa, příslušníka střední umělecké generace, který tiše, nenápadně, ale jistě zaujal své místo v širším celku současného německého umění.

Kurátorka výstavy : PhDr. Rea Michalová, Ph.D.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Christian Lang: „Reflexe“