Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Christian Houge: Temple of Light

Do 20. 11. 2022 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava Christiana Houge: Temple of Light.

Mezinárodně oceňovaný fotograf Christian Houge v Praze vystavuje vůbec poprvé.

VÝSTAVA TEMPLE OF LIGHT (CHRÁM SVĚTLA), VYTVOŘENÁ PRO PRAŽSKOU BOLD GALLERY, POPRVÉ SYNTETIZUJE DVA IKONICKÉ CYKLY NORSKÉHO UMĚLCE CHRISTIANA HOUGEHO.
 
Prvním je dlouhodobý projekt Residence of Impermanence (Sídlo pomíjivosti), v němž se Houge zabývá vztahem člověka k přírodě a kultuře. Zvířecí taxidermie a lovecké trofeje v kombinaci s tapetami ve viktoriánském stylu symbolizují odvěkou lidskou touhu k podmanění si přírody. Důsledků této touhy v globálním měřítku jsme svědky právě teď.
 
Druhý cyklus – Vanitas (Nicotnost) – je inspirovaný holandskými malbami zátiší 17. století a zkoumá mravní princip Memento mori (Pamatuj na smrt). Ve výtvarném projevu se tento koncept objevoval ve vyobrazení Danse macabre (tanec smrti), lebky, knih, vadnoucích květin, šperků a hnijícího ovoce, připomínajícími pomíjivost života a marnost žití. Hougeho Vanitas upozorňuje na skutečnost, že máme tendenci smrt tabuizovat, místo toho abychom si skrze ní více uvědomovali život, který žijeme. Nesčetná rozptýlení, která nám nabízí technologie a sociální média, k tomuto odloučení výrazně přispívají. Při vnímání Hougeho provokativních performancí jsme nuceni si klást nové otázky, pociťovat a uvědomovat si. Střetávání násilného a krásného, smrti a života v jeho díle je hlubokou uměleckou připomínkou samotného lidství a lidského stavu.
 
Spojujícím prvkem obou cyklů je živel ohně, který sehrál určující roli v budování civilizací, ale který zároveň symbolizuje osvobození, očistu, transformaci a transcendenci. Oheň zde funguje jako prostředek katarze a fotografie jako nástroj k zaznamenání a uchování tohoto duchovního procesu. Obojí se spojuje v pomyslném Chrámu světla.
 
Kurátor: Jan Dotřel


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Christian Houge: Temple of Light