Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Charles Thomson: Crazy Over You in Prague

Do 15.11.2015 bude v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná výstava zakladatele Stuckismu Charlese Thomsona: Crazy Over You in Prague.

Thomsonova první samostatná výstava v České republice nabízí na tři desítky malých i velkých pláten z posledních dvou let. Právě v tomto období totiž autor uskutečnil fascinující transformaci svého stylu.

Za projektem nové galerie v centru Prahy stojí Ondřej Škarka, mimo jiné pořadatel sochařského festivalu Sculpture Line, a paní Danuše Siering, majitelka domu Černá labuť. Více informací na www.cernalabut.cz.

Charles Thomson je současný britský umělec – malíř, básník, fotograf, kurátor a jeden z otců zakladatelů Stuckismu. Toto hnutí založil spolu s londýnským malířem Billym Childishem v roce 1999. Název vznikl z anglického slova stuck (uvíznutí, zaseknutí), kterým konceptualistka Tracey Emin označila jejich malby. Stuckisté odmítají považovat za umění předměty, které se stávají uměním až poté, co se ocitají v galeriích a naopak chtějí etablovat zpět klasickou malbu či sochařství. Během 16 let se k hnutí hlásí více než 230 skupin ve více než 50 zemích světa včetně České republiky. Významné zástupce má i mezi malíři v České republice (Jaroslav Valečka, Jiří Hauschka a další).

Crazy Over You in Prague představí v Praze 30 pláten malých i velkých formátů z období posledních dvou let Thomsonovy tvorby. „Oproti Charlesovým dřívějším malbám, v nichž byly monochromatické plochy barev přehledně členěny precizní černou linkou do výjevů současných, civilních a přesto klasických, se v jeho nových obrazech setkáme doslova s expresionistickou explozí barev, kdy ze zdánlivého chaosu abstraktního nekonečna vystupují tvary nejzákladnějších symbolů,“ popisuje expozici kurátorka Barbora Maštrlová.

Po skončení výstavy Charlese Thomsona bude následovat expozice jednoho z prvních českých stuckistů Jiřího Hauschky a v předvánočním čase opanují výstavní prostor Černé labutě díla talentu české expresivní malby Martina Krajce.

Text kurátorky Barbory Maštrlové k výstavě:

Crazy over you in Prague je první samostatná výstava Charlese Thomsona, jednoho z otců mezinárodního hnutí Stuckismus, v České republice.

Stuckismus se zrodil v roce 1999 coby hnutí za podporu figurativní malby v opozici vůči umění konceptuálnímu a postmoderně. Hlásá návrat k autenticitě a spiritualitě umění a jde proti samoúčelnému překračování hranic, které podle něj vede pouze k vyprazdňování duchovní podstaty umění. Stuckismus jako takový má za 16 let své existence přívržence po celém světě (v 50 zemích funguje 240 skupin, které se k němu hlásí).

Na stuckismu je sympatické a nedocenitelné, že vrací umělci právo na svobodné, autentické hledání formy i obsahu skrze postupy, z nichž se moderní výtvarné umění zrodilo a které jsou již poměrně dlouho světem umění zavrhovány jako zastaralé. Proto má hnutí takovou mezinárodní rezonanci. Postupy, k nimž se hlásí, si totiž řada umělců přeje svobodně realizovat a nebýt přitom permanentně označována za anachronické a mimo kontext současného jazyka umění. Protože byť je jedna z funkcí umění a umělce udržovat svůj jazyk aktuální, stále zde zůstává zodpovědnost za vytváření mostů porozumění mezi včerejškem, dneškem a zítřkem.

Tak se to právě daří Charlesovi Thomsonovi. Coby malíř figurální a figurativní si je vědom krátkozrakosti módních trendů, které hýbou soudobým uměním. Jeho postup není módní, jelikož si žádá náročnou vnitřní účast a zodpovědnost za hledání jazyka, na který on má ten vysoký nárok, aby komunikoval déle než skrze jednu trendy vlnu. Je to jazyk starší, nikoliv však mrtvý! Je hlouběji ukotven v naší realitě a Charles se jím snaží, ať už vědomě či nevědomě, odkrývat základní kameny existence, podpírající náš cyklický kulturní vývoj.

Právě tato zodpovědnost za hledání „pravdy“ je častou hnací silou mnohých malířů, kteří se v tomto médiu dobrovolně „zasekli“ (angl. „stuck“), aby v něm mohli dál bádat po jeho možnostech a limitech. Charles Thomson je toho zářným příkladem a pro Galerii Černá labuť je ctí, že na jeho první samostatné výstavě v Praze může prezentovat umělcovu práci z posledních let v takovém rozsahu.

V Thomsonových malbách se střídají výjevy často téměř prosté přesného dobového kontextu. Svírají mezi sebou vztahy, jež jsou ve svých asociacích nositeli tím hlubších významů, čím nejistější je vazba námětů na současnost. Barvy místy téměř explodují ve zdánlivém chaosu, aby z abstraktního prostoru vykreslily tvary nejzákladnějších symbolů. Z mohutné exprese a zdánlivého přehlcení divákova oka barvami lze cítit záměr a autorovu poučenost.

Charlesova obsahová symbolika kombinuje prapodivné masky, archetypální Muže a Ženy a jiné bytosti s prvky běžné každodenní potřeby. A nechybí zde ani zvířata a rostliny. Nejtajemněji však působí přítomnost právě oné masky, která nás provází světem obrazů jako přízrak. Místy je nám kulturně povědomá, známe ji od tzv.“přírodních národů“. Jinde se však proměňuje v bytost – entitu – těžko uchopitelnou. Co v nás vyvolává, co se snažíme si nepřipouštět? Jaká za maskou skrytá síla se tu zjevuje? Může to být síla Freudova podvědomí, síla přírodních zákonů, kterým podléháme, síla našich vytěsněných emocí a strachů, se kterými se zde díky Masce můžeme znovu setkat. Je to aspekt onoho „bláznovství“ (viz název výstavy Crazy over you), které se vznáší mimo naši racionální kontrolu.

Maska dává možnost přiřknout této nevysvětlitelné entitě vnitřní život a záměr, který nás dalece přesahuje a jde mimo nás. A Charlesovy obrazy nám dávají příležitost se s ní potkat, což je dobře, protože ignorována nás může jednou překvapit mnohem více.

Na Thomsonově první samostatné pražské výstavě můžeme nahlédnout realitu optikou, která je v kontextu umění dospělých autorů podivuhodná a kterou jsme možná naposledy využili ještě jako děti – svět magického myšlení, mystický ve své nedořečenosti, spirituální ve své spontánnosti, intuitivní a velmi naléhavý.

Barbora Maštrlová,
kurátorka výstavy

Charles Thomson (*1953) je současný britský umělec – malíř, básník, fotograf a kurátor.

1953 narozen v Romfordu, Essex
1964 – 70 Brentwood School, Essex
1969 založil Havering Arts Lab
1973 – 75 Thurrock Technical College, Foundation Art
1975 – 79 Maidstone College of Art
1979 zakládající člen The Medway Poets
1999 spoluzakladatel The Stuckists art movement
2002 – 05 ředitel The Stuckism International Gallery
od roku 2005 ze Stuckismu se stává celosvětové umělecké hnutí

Art & Event Gallery v osmém patře domu Černá labuť nabízí své prostory zajímavým autorským a profilovým výstavám, prezentacím umělců i konceptuálním artovým projektům, ale také firemním eventům nebo soukromým akcím, diskusním setkáním, konferencím a seminářům. Ke všem těmto aktivitám je galerie vybavena kvalitním technickým zázemím a umí poskytnout i špičkový catering. Ondřej Škarka, muž, který dává Černé labuti nová křídla, říká: „Naším cílem bylo potvrdit génia loci, který se k adrese Na Poříčí 25 váže už od 20. let minulého století. Vždy se zde prolínal svět umění, gastronomie a obchodu. Originální řešení z dílny slavného ateliéru Evy Jiřičné AI Design to ještě více zdůrazňuje.”

Na adrese Na Poříčí 25 stával od konce 19. století na místě dnešní moderní stavby menší dvoupatrový domek, kde se nacházelo v přízemí řeznictví, restaurace i byty. Ve 20. a 30. letech dvacátého století se stal dům střediskem spolkového života, sídlo zde měla řada cechů, společenských spolků a korporací. Po roce 1945 zde pražská Židovská obec zřídila košer jídelnu a stavebními úpravami ve dvorním traktu vznikl divadelní sál, který sloužil kabaretu. V 50. letech zde mělo zázemí divadlo E. F. Buriana, které sídlilo naproti. Po listopadu 1989 se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům a ti jej v 90. letech prodali současným vlastníkům. Starý dům byl následně zbourán a na jeho místě byla postavena v roce 1998 nová moderní budova. Název Černá labuť odkazuje k sousední budově – obchodnímu domu Bílá labuť. V 8. patře Černé labutě začal v roce 1999 fungovat umělecký prostor Galerie Černá labuť. V přízemí a v 1. patře nyní vzniklo jedinečné gastronomické centrum.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Charles Thomson: Crazy Over You in Prague