Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Čestmír Suška: Světlo v soše

Do 8. 9. 2021 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Čestmíra Sušky: Světlo v soše.

Druhá část výstavy mimo Prahu:

18/06 – 31/10/2021 Sýpka Lemberk

Úvodní text kurátorky Simony Martínkové k výstavě:

Zkoumání vztahu vnějšího s vnitřním a zapojování hry světla přímo do objektů nacházíme v dílech Čestmíra Sušky již od raných devadesátých let dvacátého století. Byl to právě přelomový cyklus plastik Vnitřní světlo, kde umělec vtahuje naši pozornost skrze drobná okénka a průzory do archetypálních příbytků z pálené hlíny, abychom se zatajeným dechem nahlíželi do jejich nasvícených a často překvapivě členěných vnitřních světů. I v dalších etapách tvorby autor téma vnitřního prostoru neopouští a ponejvíce pak v práci se dřevem se mu nabízejí nové možnosti. Zjednodušováním dospívá k harmonicky cizelovaným tvarům uctívajícím přírodní materiál a nechává jej vyznít v jeho prosté kráse. Zpracovává i prastaré kmeny a pařezy, kde využívá otvorů a sám pak ještě prořezává jejich plášť, jejž ztenčuje až na samou hranici.

Přesah, který touží uskutečnit a po několik let se k němu odhodlává, nalézá po roce 2002 ve skle; v jeho světelné prostupnosti i v dalších jeho optických vlastnostech. Na první pohled totožné tvary jako u dřevěných soch najednou získávají odlitím do transparentního materiálu nové kvality. Vtahují nás jako pod hladinu k objevování vnitřního světa, harmonické krásy dokonalých tvarů a plného průniku paprsků skrze čistou křišťálovou hmotu. Odevzdáním se průhlednosti skla umělec náhle vpustí světlo dovnitř plastiky v plné intenzitě a spolu s ním i celý vnější svět.

Soubor plastik vystavený v galerii Kuzebauch vznikl převážně v letech 2002–2006 ve sklářském ateliéru Pelechov Zdeňka Lhotského. Jednu z nejstarších předloh má Maska, která je dnes již ikonickou portrétní poctou autora samotného sochařskému umění. Z dalších jmenujme Mořskou Hvězdici s jejím předobrazem v pálené hlíně, která zde zastupuje téma hledání protikladu plného a prázdného, nebo Osmičku, současně triviální i mysteriózní, jež nás posouvá až k symbolice nekonečna. Spatřit ucelenou kolekci skleněných plastik zaujímající v tvorbě sochaře Čestmíra Sušky zvláštní postavení je jistě vzácnou příležitostí.

Výstava Světlo v soše má pokračování na Sýpce Lemberk instalací dvou ocelových interaktivních soch Čestmíra Sušky. Společnost Happy Materials jimi zde zahajuje v létě 2021 nultou sezonu svého působení ještě během počátečního procesu oprav raně barokního špejcharu.

Hudební sochu Kalich tvořenou z kovových plátů bude možné rozeznít při akustických vystoupeních a devítimetrová elipsoidní konstrukce ze spojovaných ocelových disket, nazývaná též Bochník, bude sloužit všem návštěvníkům Lemberka jako prostor pro meditaci. Náleží k obřím objektům, jakými jsou i Suškovy rozhledny nebo altány stojící již na pomezí architektury. Jejich půvab je dán spojením estetických a funkčních vlastností, i překvapivým prožitkem, který se dostaví při vstupu malými dvířky do jejich vnitřního prostoru.  Takto fyzický vstup do uměleckého díla je v dějinách umění ojedinělý, a pobyt v sochách Čestmíra Sušky nám zážitek ještě esteticky umocňují průhledy a světlo dopadající skrze výjimečné autorovy rastry.

Simona Martínková

kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Čestmír Suška: Světlo v soše