Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž česko-německé výstavy Reformace v českých zemích

Do 27.9.2017 bude v evangelickém Kostele sv.Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1, přístupná zajímavá česko-německá výstava Reformace v českých zemích. Výstava se konán v blízkosti týdne Martina Luthera.

Otevřeno Po – So 15 – 17 a v době konání akcí v kostele.

Německé kulturní fórum střední a východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa, http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000057-ueber-uns), které je organizátorem mnoha výstav, publikací a akcí vztahujících se ke středo-východoevropskému kulturnímu regionu, se na Českobratrskou církev evangelickou v minulém roce obrátilo s prosbou o pomoc a spolupráci ve věci vytvoření výstavy o dějinách reformace v Českých zemích se zaměřením na luterství. Výstava je dvojjazyčná – česky a německy, a sestává z deseti rollupů formátu 150 x 220 cm. Výstava je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno zůstalo v Německu a putuje tam po kostelích (např. původně „českobratrské“ sbory v Berlíně-Rixdorfu, Ochranově a Nízkém) a kulturních akcích, druhá sada pak je k dispozici ČCE.

Témata výstavy:

1: Jan Hus 2: husité a husitské války 3: Evangelické proudy v Čechách (přeložena) 4: Jan Hus a Martin Luther (přeložena) 5: Čeští bratří 6: Luterská centra v Čechách 7: Rozmanitost víry na Moravě 8: Protireformace 9: Od tolerančního patentu (1781) k založení ČSR 1918 10: Protestantismus v ČR dnesFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž česko-německé výstavy Reformace v českých zemích