Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž České poválečné umění „1956-1996“

21. 6.-6. 8. / Galerie Moderna / Malba

Do 6.8.2017 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava České poválečné umění „1956-1996“.

Galerie Moderna připravila na přelom června a července výstavu “1956-1996“, kterou mapuje výtvarné dění v tehdejším Československu v průběhu 40-ti let. Výstava zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost české výtvarné scény druhé poloviny 20. století s tendencemi a uměleckými proudy, které toto období ovlivňovaly.
Na výstavě se představí autoři jako např.: Václav Boštík, František Gross, František Hudeček, Josef Jíra, Josef Istler, Ota Janeček, Jan Kotík, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jaroslav J. Králík, Radoslav Kratina, Kamil Lhoták, Antonín Málek, Jiří Načeradský, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloslav Moucha, Jaroslav Paur,
Stanislav Podhrázský, Michael Rittstein, Zbyšek Sion, Jaroslav Šerých, Adriena Šimotová, Miroslav Šnajdr, Václav Tikal, Květa Válová, Karel Valter, Vincenc Vingler, Jan Zrzavý, a další.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž České poválečné umění „1956-1996“