Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž CC: Markéta Kolářová a Tomáš Roubal: Portály extáze: Rysy nových světů

23. 1.-15. 3. / Curator Contemporary / Malba

Do 15. 3. 2024 je v galerii Curator Contemporary, U lužického semináře 12, Praha 1 – Malá Strana, přístupná velmi zajímavá výstava Markéty Kolářové a Tomáše Roubala: Portály extáze: Rysy nových světů.

Kouzelný let, vstup do nebe, sestup do podsvětí. Výstava Portály extáze: Rysy nových světů láká k objevování, které na svých obrazech přináší Markéta Kolářová (* 1993, Svitavy) a které kriticky komentuje svými sochařskými objekty Tomáš Roubal (* 1982, Prostějov).

Extatická zkušenost je považována v pravém slova smyslu za zkušenost náboženskou. Kolářová pobízí diváka, aby odhalil nové světy, které v sobě snoubí estetickou zkušenost exotické jihovýchodní Asie. Tu usměrňuje do barvového spektra vlastního střední Evropě a vytváří tak adaptaci živé subjektivní krajiny a abstrahovaných stylizovaných portrétů a zcela nově i objektů – paravanů.

Extázi v dalším možném nazírání pak ohledává Tomáš Roubal. Skrze své kriticky angažované sochařské objekty reaguje na omamné látky, které jsou součástí zábav a marnivých večírků. Roubal pracuje výlučně v materii kovu. Estetika jeho děl je postavená na autorské technologii a technice ručního 3D tisku kovu. Přestože objekty vznikají ve svařovací kukle, respirátoru a celý tento ryze průmyslový počin je velmi zdlouhavý, výstup je překvapivě velmi organický. 

Oba autoři tematizují nové světy. Výstava ukazuje dvě podoby extáze, stejně tak jako dvě diametrálně odlišné tvůrčí polohy, které se ve svém kontrastu dialogicky propojují.     Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž CC: Markéta Kolářová a Tomáš Roubal: Portály extáze: Rysy nových světů