Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Camera Austria: What Was Documentary Is Now Something Else (Fotograf Festival)

Do 31.10.2015 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, přístupná jedna z hlavních výstav Fotograf Festivalu: Camera Austria: What Was Documentary Is Now Something Else.

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Letošní pátý ročník se tematicky zaměří na „dokumentární strategie“ a představí řadu skupinových i samostatných výstav, připravených ve spolupráci s pražskými galeriemi. Výstavní program doplní série diskuzí, site-specific akcí, projekcí a komentovaných prohlídek. Nedílnou součástí festivalu je opět mezinárodní diskuzní fórum, na němž vystoupí přední světoví teoretici a kurátoři, aby rozšířili, prohloubili nebo přesněji artikulovali význam aktuálního festivalového tématu.
Expozice, kterou prezentuje Camera Austria a na níž se vedle Fotograf Festivalu produkčně podílí také Rakouské kulturní fórum v Praze, je hlavní výstavou festivalu. Prostřednictvím aktuálních uměleckých pozic především rakouských umělců se snaží představit nové formy dokumentární práce v oblasti současné fotografie. Umělecké projekty, které jsou součástí výstavy, artikulují intervence do dispozitivu, aniž by primárně působily dokumentárním dojmem.

Krize dokumentu, formulovaná v době, v níž se produkuje a uvádí do oběhu více fotografií než kdy dříve, možná souvisí s jinou krizí, trvající minimálně stejně tak dlouho – s krizí platných politických, sociálních a ekonomických dohod. Jestliže vytváření závaznosti ve vztahu k současným událostem se zdá být přinejmenším obtížné, nabývá pak na významu jistý druh „archeologie“ současnosti. Dokumentární fotografické praktiky pak již nelze chápat jako – více či méně reflexivní – zobrazovací praktiky. Neodbytně se nabízejí další otázky spojené s měnícími se podmínkami jejich vzniku a jejich závislosti na dějinách, vědění, paměti, identitách, místech či hybných silách. Možná, že ze snímků pak vyplyne na povrch něco, o čem dnes ještě přesně nevíme, jak bychom to měli označit, něco jiného / something else…
Výstava má tři části, které probíhají paralelně ve Fotograf Gallery, Galerii Školská 28 a v Rakouském kulturním fóru v Praze. V RKF vystavuje Michael Höpfner, v dalších dvou galeriích pak Philip Gaißer, Helmut & Johanna Kandl, Stephanie Kiwitt, Markus Krottendorfer a Tatiana Lecomte.

Projekt CAMERA AUSTRIA se od roku 1974 svým výstavním programem (spolu s doprovodnými publikacemi a katalogy) a vydáváním časopisu Camera Austria International (od roku 1980) soustavně věnuje uměleckému, vědecko-teoretickému, kurátorskému a publicistickému výkladu fotografie v kontextu současného umění, médií a společenského vývoje. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním přístupům, které se na pozadí nejen estetických, ale i kulturních a politických podmínek a jejich neustálých změn zabývají působením, strategiemi a významem fotografických snímků.

Výstavní projekt podpořil rakouský Úřad spolkového kancléře – Sekce II Umění

Kurátor: Reinhard Braun, Camera AustriaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Camera Austria: What Was Documentary Is Now Something Else (Fotograf Festival)